Dünya Su Günü: Milyarlarca insan suya erişemiyor

dunya-su-gunu-2014Kaynak: ANF, 22 Mart 2014
Bugün Dünya Su Günü. Milyarlarca insan sürekli bir şekilde su bulamıyor. 768 milyon kişi temiz suya erişemiyor. Kirli su nedeniyle her dakikada 7 kişi ölüyor. Her gün 4 bini aşkın çocuk ishalli hastalıklardan dolayı ölüyor.

İnsanların yaşadığı çevreye ve birbirlerine karşı davranışları,  yüz milyonlarca kişinin en temel hak olan suya erişimini engelliyor, binlerce yıl bu dünyayı besleyen nehir suları ve göller kurumakla yüzyüze kalıyor.

Temiz suya erişemeyenlerin çoğunluğu ücra kırsal alanlarda veya şehirlerin gecekondularından yaşayanlardan oluşuyor.

DAKİKADA YEDİ KİŞİ ÖLÜYOR

UNİCEF Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı bir açıklamada, 2013 yılında yayınlanan tahminler üzerinden 768 milyon kişinin temiz suya erişim sağlayamadığını kaydetti. UNİCEF, bunu “şaşkınlık veren bir rakam” olarak değerlendirirken, temiz suya erişim olmadığı için her yıl “yüzlerce çocuğun hastalanmasına veya ölümüne yol açtığını” belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, UNİSEF ve BM’nin 12 Mart günü Dünya Su Forumu öncesi yayınladığı bir rapora göre, kirli sudan dolayı dakikada 7 kişi hayatını kaybediyor. Her gün 4 bini aşkın çocuk ishalli hastalıklardan dolayı ölüyor.

Rapora bakılırsa, 2015’e kadar temiz suya erişemeyen insanların sayısını 1990 yılına kıyasla yarıya düşürmek için belirlenen hedefe ulaşıldı.

4 MİLYAR İNSAN SÜREKLİ SUYA ERİŞEMİYOR

Ancak Su Hizmetleri Özel Operatörleri’nin (Aquafed) tahminleri, suya erişim konusundaki gerçek rakamların alarm verici olduğunu belirtiyor.  Aquafed’e göre 3 ila 4 milyar arasında kişi sürekli bir şekilde suya erişim sağlayamıyor ve her gün kalitesi şüpheli olan bir su kullanıyor, ki bu da dünya nüfusunun yarısından fazlasına denk geliyor. Bununla birlikte, musluk suyuna erişim sağlayan 3,8 milyar insandan  1 milyar kadarı hiç kuşkusuz günde bir kaç saat, hatta haftada sadece bir kaç gün bu suyu kullanabiliyor.

Bölgesel düzeyde Sahra Altı Afrikası ile Latin Amerika ve Asya ülkeleri arasında güçlü bir uyumsuzluk var.  Sahra Altı Afrikası yine en yoksul ve suya erişim konusunda en kötü durumda.  İnsanların yüzde 40’ından fazlası temiz suya erişemiyor.

YOKSUL ÜLKELERİN KIRSAL KESİMLERİNDE BİLANÇO AĞIR

Yoksul ülkelerin kırsal alanlarında bilanço dağa ağır.  Bu alanlardaki insanların yüzde 97’si kanalizasyon yoluyla dağıtılan suya sahip değiller ve yüzde 14’ü hayvanlarla birlikte paylaştıkları ırmak, havuz veya göllerden su içiyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü, UNİSEF ve BM’nin raporuna göre ayrıca, 2,5 milyar insan 2010 yılı sonunda sağlık tesislerine sahip değillerdi ve 1,1 milyarı halen açık havada tuvalet ihtiyacını gideriyordu. Bunların büyük çoğunluğu kırsal alanda yaşanıyor.

BM’DEN DÖRT MESAJ

Öte yandan su kaynakları konusunda yayınlanan BM 2014 Dünya Raporu’nda dört temel mesaj verildi.

1. Gelecek on yıllarda enerji ve tatlı su talebi belirgin bir şekilde artacak: Bu talep artışı büyük bir sorunu teşkil ediyor ve tüm dünya bölgelerindeki kaynaklar üzerinde baskıyı arttıracak, ancak gelişmekte ve kalkınmakta olan ülkelerde bu baskı daha yüksek olacak.

2-Su ve elektrik tedariki ile dağıtımı birbiriyle bağlantılı: Bir alanda yapılacak tercihler diğeri üzerinde etki yapacak.

3-Yenilikçi ve pragmatik ulusal politikalar, su ve enerji tedarik hizmetlerinin etkinliğini iyileştirebilir: Karar vericiler, planlamadan sorumlu kişiler ve uzmanlar bu alanlarda ortaya çıkan engelleri aşmak için tedbirler alabilirler.

4-Su ve enerji hizmetleri fiyatı: Fiyat, yoksulların ve dezavantajlıların temel ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan en sadık bir şekilde tedarik değeri ve sosyal-çevresel etkilerini yansıtabilir.

KURUYAN IRMAKLAR

Dünya Su Günü dolayısıyla World Ressources Institute (WRI) tarafından da dünyanın en kalabalık nüfuslu 100 havzası içerisinde en fazla kuruyan ırmakların haritası çıkarıldı. Bu ırmaklar milyarlarca insanın tedarikini sağladığı gibi, çok sayıda ekonomik aktivite ve ekosistemler de bu ırmaklara bağlı.

Listenin başında Güney Asya’daki İndus, Çin’deki Sarı Irmak ve ABD’deki Rio Grande ile Colorado ırmağı yer alıyor. Bu ırmaklar öylesine yoksullaşmışlar ki okyanusa ulaşamıyorlar.  Listedeki diğer nehirler arasında Ürdün’deki Ölü Deniz, İran’daki Namak Gölü, Afganistan’daki Harirud, Hindistan’daki Palar Irmağı, Çin’deki Tuhai He, Şili’deki Rio Maipo ve Endonezya’daki Brantas da bulunuyor.