Gezi Parkı’ndan Hewsel Bahçeleri’ne halklar arasında köprü kuruyoruz!

18000 yıl önce… Dicle’nin sularının azalmasıyla oluşan delta zamanla verimli bahçelere dönüştü.
Bugün Amed’in ekosisteminin temeli 700 hektarlık Hewsel Bahçeleri yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya! On binin üzerinde ağacın kesilmesi ve en az iki HES kurulması söz konusu. Pek çok canlı türünün yaşam alanı, Amed’in besin ve oksijen kaynağı talan ediliyor ve kimliği yok edilmek isteniyor.
Biz rant ve kâr hırsıyla doğaya yapılan saldırıları Gezi’den, Kuzey Ormanlarından, Kaz Dağlarından, Mersin Akkuyu’dan tanıyoruz. Ve doğayı talan edenler de bilsin ki, biz kepçeleri kovmayı da iyi biliriz.
7 Mart Cuma günü saat 19.00’da Beşiktaş Kartal Heykeli önünde buluşuyoruz. Doğayı, yaşamı, dereleri, ormanları ve kültürünü savunan herkesi halklar arasında dayanışmayı büyütmeye; “3-5 ağaç” için çıkardığımız ortak sesi Hewsel Bahçelerinde yükseltmeye çağırıyoruz.

Hewsel Dayanışması