“Şehri Geri Kazanmak” toplantısı yapıldı

Reclaiming-the-city-300Rosa Luxemburg Vakfı Brüksel ve Atina şubelerinin birlikte düzenlediği “Şehri Geri Kazanmak” adlı toplantı ve forum 4-5 Nisan 2014 tarihinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Hükümetin IMF ile yaptığı anlaşmaların sonucunda başlattığı özelleştirme rüzgarıyla birlikte Atina’nın eski havalimanı Hellinikon’un kamu yararı için onarılarak hizmete açılması yerine, özel şirketlere peşkeş çekilmesi meselesinin tartışıldığı etkinlikte Atina dışından da katılımcılar vardı. “Müşterekler” kavramı üzerinden yürüyen toplantının konuşmacıları Avrupa’nın çeşitli kentlerinde benzer özelleştirme projlerine karşı mücade eden aktivistlerdi. Bunlardan bazıları şöyleydi: Eurovegas’a Hayır Platformu’ndan (Madrid) Carlos Escuerdo; Şehir Hakkı’ndan (Berlin) Laura Berner; %100 Tempelhofer Feld’den (Berlin) Cristoph Breit; Su Hakkı Kampanyası’ndan Akgün İlhan; Paris ve Çevresi Konseyi ve Sol ve Alternatifler Partisi’nden Jean-François Pellisier; ve Rosa Luxemburg Vakfı’ndan (Brüksel) Klaus Sühl. Atina’daki üniversitelerden belediye çalışanlarına kadar çeşitli katılımcılardan bazıları ise şöyleydi: Hellinikon-Argyropoli Belediyesi’nden Fereniki Vatavali, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden Nikos Belavilas, Hellinikon’da Metropolitan Parkı için Mücadele Komitesi’nden Panos Totsikas ve Natasa Tzanavara, ve Hellenikon-Argyroupoli Kent Konseyi’nden Zoi Raikou.

İlk gün halka kapalı yapılan toplantıda anılan katılımcılar kendi şehirlerinde kamu yararına olduğu iddia edilen dev ölçekli çeşitli kent projelerinin sadece ekonomik değil, ekolojik ve sosyal maliyetini de göz önüne seren verileri paylaştı. Bu verilerin söz konusu projelerin kamunun yararına değil, zararına olduğunun açıkça gösterdiğinin ve meselenin bir kaç zengin elitin rant kazanması olduğunun altı çizildi. Toplantıda ayrıca bu projelere karşı verilen toplumsal mücadeleler ve bunlardan çıkarılan dersler ve deneyimler de paylaşıldı. İkinci gün halka açık olarak düzenlenen foruma ise yüz elli civarında insan katıldı. Forumda söz alan katılımcıların önemli bir bölümü evrensel değerler altında bir araya gelecek kıta ölçekli bir birlikteliğin neoliberal düzene karşı bir güç oluşturacağını belirtti.

Reclaiming-the-city