Turnasuyu’ndaki HES projeleri durduruldu

turnasuyu-1Kaynak: Radikal, 29 Nisan 2014
Çevre Bakanlığı’nın Ordu Turnasu Deresi üzerindeki HES için verdiği ÇED olumlu raporu, mahkemeden döndü. Bilirkişi raporunda etrafında yaylacılık, arıcılık, alabalık yetiştiriciliği ve hayvan yemi yetiştiriciliği yapılan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan derenin HES yapılırsa büyük ölçüde kuruyacağı belirtilmişti.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki Turnasuyu Deresi’ne yapımı planlanan iki Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararını köylüler mahkemeye taşıdı. Ordu İdare Mahkemesi geçen 9 Nisan’da görülen duruşmada, iki HES içinde hazırlanan ÇED olumlu kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

turnasuyu-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen yıl Şubat ayında Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki Turnasuyu Deresi üzerine bir şirket tarafından yapılması planlanan İnören Regülatörü ve Hürriyet HES ile Büben Regülatörü ve Sarıahmet HES Projesi’ne ‘ÇED olumlu’ raporu verdi. Bunun üzerine dere çevresinde bulunan köylerde yaşayan 11 kişi, geçen yıl Nisan ayında HES Projesi’nin yapılması düşünülen yerin, yaylacılık, hayvancılık, arıcılık, alabalık yetiştiriciliği, hayvan yemi ve ot yetiştirilmesi nedeniyle binlerce aileyi ekonomik olarak ilgilendiren bir yer olduğunu belirterek, ‘ÇED olumlu’ raporunun iptal edilerek yürütmenin durdurulması için Ordu İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Bakanlık avukatı ise ‘ÇED olumlu’ kararının proje ile ilgili nihai izin ve onay niteliğinde olmayıp, işlemin mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tesis edildiğinden davanın reddini istedi.

turnasuyu-2

BİLİRKİŞİ KÖYLÜLERDEN YANA RAPOR VERDİ

Mahkemenin geçen yıl Ekim ayında verdiği ara karar doğrultusunda Turnasuyu Deresi üzerinde mahkeme tarafından keşif yaptırılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına konulan raporda, tesislerin yapımı sonucunda dere yatağının büyük ölçüde kuruma olasılığının bulunduğu, su alınan ırmak ve eder yataklarındaki sucul yaşamın olumsuz olarak etkileneceği, dereye bırakılması planlanan suyun akarsudaki mevcut ekolojik dengenin ve canlı yaşamının devamı için yeterli olmadığı, ırmakta bulunan balıkların ve diğer canlıların yaşamlarına olumsuz etkisinin olacağı belirtildi.

MAHKEME KARARI SEVİNDİRDİ

Mahkeme heyeti geçen 9 Nisan’da görülen duruşmada, ÇED raporuna istinaden verilen dava konusu ‘ÇED olumlu’ kararının, çevre mevzuatı hükümleri ile hukuka uygun olmadığı sonucuna vararak yürütmenin durdurulması kararını verdi. 9 Nisan’daki duruşmada ‘ÇED olumlu’ raporuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı davayı açanlara ulaştı. Davacılardan Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Tevfik Engin karara sevindiklerini belirterek şöyle dedi:

“Mahkemenin verdiği karara çok sevindik. Turnasuyu Deresi’ne HES yapılırsa 60 kilometrelik vadide yaşayan tüm canlılar bundan olumsuz etkilenebilecek. Biz yapılabilir projelerin uygulanmasını istiyoruz. Bakanlığın ‘ÇED olumlu’ raporunda birçok eksiklik gördük kaygılarımız nedeniyle konuyu yargıya taşıdık.” (ORDU/DHA)

turnasuyu-3