İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi araştırılacak

Turkiyenin su havzalariKaynak: Gazetea24, 16 Mayıs 2014
Orman ve Su işleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin Türkiye’deki su kaynaklarına olan etkisini belirleyecek. “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” projesinin uygulama alanını bütün Türkiye’yi kapsayan 25 nehir havzası oluşturuyor.

PROJE  2013’TE BAŞLADI

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” projesi Aralık 2013’de başladı ve 2016 yılı Temmuz ayında tamamlanacak. Proje tamamlandığında, iklim değişikliği senaryolarının her bir havzada yüzey ve yer altı sularını nasıl etkileyeceği tespit edilmiş olacak, su kaynaklarının durumundan tarım, sanayi gibi sektörlerin etkilenme seviyeleri belirlenecek, sonrasında ise bu etkilerin bertarafı için uyum faaliyetlerinin belirlenecek. Ayrıca pilot havzalarda da çok daha detaylı sektörel etkilenebiliılik çalışmaları yapılacak. 2100 yılına kadar olan süreçte yalnızca yüzey sularının değil; aynı zamanda yer altı sularının da iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin çalışılacağı proje için farklı alanlarda çalışma grupları oluşturuldu. Bu çalışma grupları arasında; İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Hidroloji Çalışma Grubu, Hidrolik Çalışma Grubu, Yeraltı Suyu Çalışma Grubu, Su Yönetimi Çalışma Grubu ve CBS Veri Tabanı Çalışma Grubu yer alıyor. “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” projesi ile yeraltı su seviyesi gözlemleri mevcut ve planlanan kuyu bilgileri gibi özellikler havza ölçeğinde değerlendirilerek havzalarda mevcut yeraltı suyu bütçesi ortaya konulacak. Uygulama sonrasında iklim projeksiyoıılarındaki durum dikkate alınarak su kaynaklarında oluşan değişikliğin içme ve kullanma suyu, tarım, sanayi ve ekosistem gibi dört ana sektöre etkisi analiz edilecek. Uyum faaliyetleri kapsamında bütün havzalar göz önünde bulundurularak iklim değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkisinin önüne geçilecek. Bunun için; kapalı sulama sistemleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, etkin su fıyatlandırması vb. uyum faaliyetleri önerileri geliştirilecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM GÖSTERİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje sonucunda ortaya çıkacak havzalar özelindeki su kaynakları projeksiyonları, çok sayıda konuya ilişkin politikanın belirlenmesi sürecinde büyük önem taşıyor. Bölgedeki geçim kaynakları deseni, tarım ürünlerinin çeşidi, nüfus yoğunluğunun dağılımı, kamu yatırımlarının planı ve halk sağlığı etkilenecek ana sektörler arasında yer alıyor. Dolayısıyla, projenin sonuçlan sektörel planlama yapan bütün kurum ve kuruluşları yakından ilgilendiriyor. Projeden elde edilecek projeksiyonlar orta ve uzun dönemli planlamalarda belirleyici olduğu için de ilgili tüm kamu kurumları ile paylaşılacak, böylece uzun vadeli önlemlerin alınabilmesinin önü açılacak. İklim değişikliğine uyum gösterilmesi bu açıdan büyük önem arz ediyor.