Kamilet Vadisi’ne HES yok kararı

Kamilet-vadisine-HES-yok-kararıKaynak: Hürriyet, 24 Haziran 2014
Artvin’in Arhavi ilçesindeki doğa harikası Kamilet Vadisi’ne sondaj adı altında yapılmak istenen, pek çok ağacın kesilerek doğada büyük tahribata yol açacağı öne sürülen HES yoluna Danıştay da geçit vermedi. Danıştay, Arhavi Doğa Koruma Platformu’nun açtığı davada Rize İdare Mahkemesi, “İmar planı oluşturulmadan HES yoluna, sondaj yolu adı altında izin verilemez” kararı vermişti. İl Özel İdaresi’nin bu karara yaptığı itiraz Danıştay’ca reddedildi.

MAHKEME “SONDAJ DEĞİL HES YOLU” DEDİ

Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri Cengiz Velimahmutoğlu, Refik Lakerta ve Hasan Sıtkı Özkazanç, Kamilet Vadisi’ne Eyner Enerji Üretim şirketi tarafından yapılmak istenen Taşlıkaya Regülatörü ve HES için, imar planı onaylanmadan verilen “sondaj ulaşım yol” izni verilmesini geçen yıl Rize İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme 6 Mart 2014’te, “Taşlıkaya HES Projesi için başlanılan imar planı oluşturma süreci öncesinde, alanda yapılması gereken sondaj çalışmalarına ulaşım imkanı sağlayacak bir alt yapı niteliğinde olduğu görülmektedir… Yol, HES projesinin bir parçası ve bu nedenle de imar planına aykırı olmaması gerekir” hükmü ile işlemin yürütmesini durdurdu.

5 METRE GENİŞLİĞİNDE 5 KM YOL

Mahkeme kararında şöyle denildi: “Kağıt üzerinde sondaj amaçlı bu yol inşaatının 5 km uzunluğunda, 5 m genişliğinde, başlı başına ciddi ve hacimli bir yapı olduğu, bu yol inşaatının aslında sondaj yolu olmadığı, proje alanında yapılacak her türlü yapı ile planda öngörülen fonksiyonları erişme ve sürekli kullanma amaçlı yol olduğunu gösterdiği, sondaj yapmak için kullanılan araçların 3 m eninde yoldan geçebileceği ancak, yolun kağıt üzerinde 5 m eninde planlandığı, uygulamada ise 8-10 metreyi bulan genişlikte yapıldığı, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hazırlanan Arhavi Kamilet ve Durguna Vadileri Ekolojik Değerlendirme Raporu’nda vadinin sıra dışı doğal ve fiziksel özellikleri yanında bozulmamışlığı ile koruma değeri yönünden üstün nitelikli bir saha olduğunun tespiti yapıldığı, uygun bir koruma statüsüne kavuşturulması gerektiğinin vurgulandığı…”

KOORDİNATLAR FARKLI ÇIKINCA İMAR İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Artvin İl Özel İdaresi, Rize İdare Mahkemesi’nin, “Taşlıkaya Regülatörü ve HES’ine ulaşmak amacıyla yapımına başlanan yol inşaatının durdurulması yönündeki başvuruların reddine ilişkin işlemleri” iptal ve yürütmenin durdurulması kararını temyiz etti. Danıştay4. Dairesi, İl Özel İdaresi’nin itirazını reddetti ve Rize İdare Mahkemesi’nin kararını onadı.  Artvin İl Genel Meclisi, projenin imar planını onaylamış, Arhavi Doğa Koruma Platformu ‘ÇED olur’ raporundaki koordinatların birbirinden farklı olduğunu kanıtlayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planını iptal etmiş, firma çalışmaları durdurmak zorunda kalmıştı. Taşlıkaya HES projesi durdurulurken, Kamilet Vadisi’nde aynı yöntemlerle ‘sondaj ulaşım yolu’ adı altında izin verilen HES ulaşım yoluna yapılan itirazlar Artvin İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce dikkate alınmamış,  iş makineleri çalışmaya devam etmişti. Danıştay son kararıyla noktayı koydu.

BİTKİLERİN YÜZDE 40’I TIBBİ

Kamilet Vadisi’nde yetişen bitkilerin yüzde 40’ı tıbbi nitelikte. Türkiye’de Bern Sözleşmesi kapsamına giren 87 türden 3’ü Kamilet Havzası sınırları içinde. Yaklaşık 1100 bitki ve biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye’nin en önemli havzalarından biri. Türkiye’de 114’ü Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) tabi bitki türlerinden 7’sinin yer aldığı vadide, yakın tehdit altında 8 tür, tehlikeye düşebilecek 3 tür, tehlike altında ise 1 tür bulunuyor.