MAHKEME “İZMİR’DE KARSIZ SU TARİFESİ OLMALI” DEDİ!

mxenda-mxencywatermoneyKaynak: Haber 35

İzmir’de geçmişte bazı su zamlarını iptal ettiren “Birlikte Başaracağız Platformu”, 5 yıl önce açtığı ve su tarifelerine yapılan zamların dayanağı olan Tarifeler Yönetmeliği’ndeki iki maddeyi de iptal ettirmeyi başardı.

Platform, 2009 yılında İZSU’nun Tarifeler Yönetmeliği’nin, “en az yüzde10 karlılık oranının esas alınacağına dair” Tarifelerin Yapılışı Tarifenin Esasları başlıklı 7. maddesinin ve “konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su satış gelirlerinin, yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin ve en az yüzde 10 karı sağlayabilecek seviyede olması esastır” düzenlemesini içeren “Konut, İşyeri ve Sanayi Abonesi Su Tarifesi” başlıklı 9. maddesinin iptali için dava açtı. Mahkeme önce davayı reddetti. Temyizin ardından yeni kararla iki yönetmelik hükmü iptal edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ “EN AZ YÜZDE 10’U” İPTAL ETMİŞTİ

İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin bu kararı vermesine, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu yönetmelik maddelerinin dayanağı olan 2560 Sayılı İSKİ Kanunu’nun 23. Maddesinde yeralan “Yüzde 10’dan aşağı olmayacak nispetinde” ibaresinin açılan bir başka davada anayasaya aykırı bularak iptal etmesi oldu. İzmir 3. İdare Mahkemesi Ekim 2014 tarihinde, “Tarifeler Yönetmeliğinin davaya konu 7. maddesindeki ‘en az yüzde 10 karlılık oranın esas alınacağına dair’ düzenlemesi ile 9. maddesinde yer alan ‘konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su satış gelirlerinin, yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin ve en az yüzde 10 karı sağlayabilecek seviyede olması esastır’ düzenlemesinin dayanağı olan 2560 sayılı Kanunun 23. Maddesinin uyuşmazlığa esas olan “…yüzde 10’dan aşağı olmayacak nispetinde…” ibaresi Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden dava konusu düzenlemelerin de dayanağı kalmamıştır. Bu ibarenin Anayasaya aykırı bulunarak iptal olunması karşısında, Tarifeler Yönetmeliği’nin 7. ve 9. Maddelerinde yer alan dava konusu düzenlemelerde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan bu nedenle dava konusu işlemin iptaline” kararı verdi.

CANGI: YÖNETMELİK MADDDELERİ İPTAL, KARLI TARİFE YOK

Davayı açan avukat Arif Ali Cangı, mahkeme kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Anayasa Mahkemesi tarifelerde kar oranının yüzde 10’dan aşağıya olmamasını iptal etmişti. İdare Mahkemesi tarifenin bu maddelerini hepten iptal etti. Bunun anlamı artık İZSU’nun tarife belirlerken kar koyamayacak olmasıdır. Olsa olsa yeniden değerlendirme oranlarını göz önüne alacak. Karsız su tarifesi önemli bir başlangıç. Asıl olan insanın sağlıklı yaşamı için gereken asgari suyun ücretsiz olmasıdır. Ancak bu da suya erişim hakkının güvence altına alınması kapsamında önemli bir karardır” dedi.