Artık su zammı yüzde 10’u aşmayacak

artik-su-zammi-yuzde-10-u-asmayacak-5287540Kaynak: Milliyet

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin su tarifesinde en az yüzde 10 karlılık öngören maddelerini iptal kararı nedeniyle tarifedeki bu maddeleri iptal etti. Artık İzmir’de suya zam yüzde 10’nu aşamayacak.

Anayasa Mahkemesi 2012 yılında İSKİ Kanunu’nun 23. Maddesinde yeralan su tarifesinde “Yüzde 10’dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır” ibaresini iptal etti. İZSU Genel Müdürlüğü ise kendi tarifesindeki yönetmelikte bu yönde bir değişiklik yapmadı.

Birlikte Başaracağız Platformu’nun açtığı davada İzmir 3. İdare Mahkemesi Ekim 2014 tarihinde, Tarifeler Yönetmeliğinin davaya konu 7. maddesindeki ’en az yüzde 10 karlılık oranın esas alınacağına dair’ düzenlemesi ile 9. maddesinde yer alan ’konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su satış gelirlerinin, yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin ve en az yüzde10 karı sağlayabilecek seviyede olması esastır’ düzenlemesi Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre dayanakları kalmadığı için hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme kararının tebliğ edildiği İZSU Genel Müdürlüğü’de tarifeler yönetmeliğindeki değişikliği İZSU Genel Kurulu’na taşıdı. İZSU Genel Kurulu olarak görev yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, oybirliğiyle tarifedeki ’kar oranının yüzde 10’dan aşağı olmayacak nispetinde’ ibaresini kaldırdı.

Karara göre artık su tarilerindeki değişiklik 2560 Sayılı Kanu’nun 23. maddesine göre uygun bir kar oranı olacak. Yasa’nın 23. maddedesinde belirlenen “Bu tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile, amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafla ve bir kar oranı esas alınır” tanımına göre artış oranı tespit edilecek.

Bu kararla su tarifesine zamların yüzde 10’nu aşmaması kesinleşti. Ak Parti Grup Sözcüsü Hakkı Durmaz, zammın artık yüzde 10’u aşmayacağını ancak şeffaflık gereği tarifelerde yapılacak artışın da belirlenerek kamuoyuna açıklamasının yararlı olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, günün şartlarına göre belli belirlenecek bir oranın tespit edileceğini, bunun İzmirlileri mağdur etmeyecek bir oran olacağını söyledi. İZSU, konutlara 0-20 metreküp arası suyun metreküpünü 3,43 TL’ye, 21 ve üzeri metreküp kullanımda 8,03 TL’ye faturalandırıyor.