NASA: Dünyanın en büyük akiferlerinin üçte birinden fazlası hızla tüketiliyor

nasa

Kaliforniya’da suyun durumunun kötüye gittiğini mi düşünüyorsunuz? NASA’nın size daha kötü bir haberi var. NASA’nın uydu görüntülerine göre, tüm dünyadaki büyük yeraltı akiferleri (yeraltı su tabakası) endişe verici ve sürdürülmesi imkânsız oranlarda tükeniyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar NASA’nın “Gravity Recovery and Climate Experiment” uydularından elde edilen veriyi kullanarak şu sonuca ulaştı: Dünyanın en büyük yeraltı suyu havzalarının üçte biri insani tüketime bağlı olarak hızla tükeniyor ve iklim değişikliğiyle birlikte bu durum daha da kötüleşecek.

Bu akiferler insan nüfusunun %35’i için çok önemli bir içme suyu kaynağı. Bu oran 2 milyarı aşan bir insan nüfusuna karşılık geliyor.

Daha endişe verici olan ise havzalarda ne kadar su kaldığını gösteren yeterli doğru bilginin olmaması. Araştırmacılar yayınladıkları basın açıklamasında “Dünya nüfusunu önemli bir kısmının yeraltı suyunun ne zaman bitebileceğini bilmeden hızla tüketiyor olmasının” altını çiziyor.

NASA’nın deneyimli su bilimcisi Jay Famiglietti, “Mevcut  fiziksel ve kimyasal ölçümler yeterli değil,” dedi basın açıklamasında. “Dünyanın yeraltı su rezervlerini ne kadar çabuk tükettiğimizi düşünürsek ne kadar kaldığına karar vermek için eş güdümlü küresel bir çabaya ihtiyacımı var” diye de ekledi.

Dünyanın en kuru bölgeleri en aşırı yüklenmiş akiferleri de içeriyor. Arab Akifer Sistemi, Hindistan ve Pakistan’ın kuzeybatısındak İndus Havzası ve Afrika’nın kuzeyindeki Murzuk-Djado Havzası dünyadaki en çok stres altındaki üç akiferi oluşturuyor.

ABD’de Kaliforniya eyaletindeki tarımsal amaçlar için kullanılan Central Valley Akiferi dünyadaki en sorunlu akiferlerin başında geliyor. Yukarıda adı geçen akiferlerden biraz daha iyi durumda olsa da araştırmacılar yine de bu akiferin “çok yüksek stres altında” olduğunu belirtiyor. Susuzluktan kavrulan eyalet devam etmekte olan tarihi kuraklığa bağlı olarak yeraltı sularını hiç olmadığı kadar baskı altına alıyor.

“Şu an Kaliforniya’da gördüğümüz gibi kuraklık sırasında yeraltı sularına çok daha fazla bağımlı hale geliyoruz,” diyor Famiglietti. “Bir bölgenin su varlıklarının sürdürülebilirliğini incelediğimizde bu bağımlılığı kesinlikle hesaba katmamız gerekiyor.”

Washington Post’un gazetecilerinden Todd C.Frankel’in yazdığına göre, dünyadaki en büyük 37 akiferin 21’i “sürdürülebilirlik konusunda devrilme noktasını geçti,” bu şu anlama geliyor akiferlere gelen sudan çok daha fazlası kullanılıyor.

“Akiferlerin dolması binlerce yılı alabiliyor. Eriyen kar suları ve yağmur sularıyla beslenmesi çok yavaş gerçekleşiyor,” diye yazmış Frankel. “Bugün yer altı suları için kuyu açma uygulaması tüm dünyada gerçekleşmekte olduğu için saklı su rezervleri stres altında.”

Dünyada su sıkıntısı çekenlerin durumu yeraltı suyuna bağımlılık arttıkça daha da kötü bir duruma gelecek. İklim değişikliği ve nüfus artışı sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirecek araştırmacıların dediğine göre.

Basın açıklamasının yazarlarından Alexandre Richey, “azalan su varlıklarını yeteri çabuklukta ikame edemeyen, sosyoekonomik ve politik gerilimlerin olduğu bir bölgede yoğun stres altında bir akiferin olması ne anlama geliyor?” diye soruyor. “Bugün etkin bir yönetimle gelecek nesillerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını koruyabileceğimiz yerleri tam olarak tespit edebilmek için ikaz işaretlerini koymaya çalışıyoruz” diye de ekliyor.

Kaynak: EcoWatch