Yağ tutucular su kirliliğini önlüyor

İzmit-yag-tutucular-zorunlu-kilindiKaynak: Milliyet, 31 Mayıs 2015

İzmit Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez zorunlu hale getirilen yağ tutucular sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçildiği kaydedildi.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın çevre konularında çok hassas olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız’ın hassasiyeti sonucunda İzmit Belediye Meclisi 2012 yılında Türkiye’ye örnek olacak bir karar aldı. Karara göre, yeni yapılacak ve en az 3 haneli binalarda, yemek yapım ve dağıtımı ile hayvansal gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerine yağ tutucu şartı getirildi” dediler.

Söz konusu yerlere ruhsat verilirken yağ tutucu projelerini de istediklerini ifade eden yetkililer, “Yağ tutucu projesi olmayanlara ruhsat vermiyoruz. Türkiye’de ilk kez başlatılan uygulamayla bitkisel ve hayvansal yağ atıkları yağ tutucular sayesinde kanalizasyona ve çevreye atılmıyor. Böylelikle de deniz ve toprak kirliğinin de önüne geçilmiş olunuyor” diye konuştular.

İzmit’te bir yıl içinde 420 adet ruhsatlı yapıda yağ tutucu onayı yapıldığını da söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Son yıllarda artan çevre kirliliği insanların sorumsuz ve bilinçsiz davranması nedeni ile çok artmıştır. Bu sebeple atık su arıtma tesisleri, katı atık yönetimi, enerji geri kazanımı, yağ ve çöp tutucular günümüzde çok önem kazanmıştır. Binalar, yemekhaneler, sanayi tesisleri, oto servisleri ve yıkama yerlerinden kaynaklanan yağlar çok büyük sorundur. Kanalizasyon şebekeleri atık kanalı olarak kullanılmaktadır. Kanallar tıkanmakta, büyük zararlara sebep olmakta, yollar kazılıp trafik tıkanmakta boş yere masraf yapılmaktadır. Ayrıca yağ tabakası göl, deniz ve akarsu yüzeyini kaplayıp oksijen transferini engelleyip canlı hayatı yok etmektedir. 1 litre yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini unutmayalım. Gelecekte su kaynaklarının azalacağı da düşünüldüğünde yağ tutucu ve arıtmanın önemi daha çok ortaya çıkmaktadır” Şeklinde konuştular.