Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi: Zeynel Bey Türbesini Hasankeyf’ten kaçırıyorlar

Zeynel-Bey-Turbe_1 (1)Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi olan Hasankeyf’te yer alan önemli kültürel varlıklardan biri olan Zeynel Bey Türbesi sular altında kalacağı bahanesiyle, Dicle nehrinin iki kilometre kuzeyinde, inşası süren “Yeni Hasankeyf”e bitişik bir alanda “Arkeolojik Kültür Park” olarak tespit edilen yere taşınmak isteniyor. Basında son haftalarda çıkan haberlere göre 500 gün içinde taşınması tamamlanacakmış.

Zeynel Bey Türbesi 650 yıldır mevcut yerinde Hasankeyf dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak yerinde durmakta ve Türkiye’de Timur dönemi mimarisine uygun inşa edilen tek yapısı olan kümbetidir. Ancak kendi yerinde bir anlam ifade edip, başka bir alana taşınması hem riskli hem de anlam bütünlüğünü kaybedecektir. Bölgemizde çatışmanın yeniden alevlendiği bu aylarda adeta fırsat bu fırsat deyip türbeyi taşıma planının devreye konulması asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Taşınması ile ilgili son bir yıl içinde ilk iki ihalesi iptal edilirken üçüncü ihalenin DSİ tarafından hangi koşullarda, nasıl olduğu ve önceki ihalelerde iptal gerekçesi olan teknik konuların (Mimarlar Odası’ndan alınması gereken bir belge) nasıl aşıldığı bilinmemektedir. Aslında ihalenin yapılıp yapılmadığı şüpheli olup konu ile ilgili sağlıklı bilgiye ulaşılamamaktadır. Yine Diyarbakır Kültürel ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun ne tam olarak Hasankeyf ne de Zeynel Bey Türbesi’nin su altında bırakılmasına, yerinden edinmesi veya taşınmasına ilişkin kararı mevcuttur. Bütün bunlara rağmen yasal olmayan bir şekilde taşınma ile ilgili türbenin çevresine iskele kurulup ve etrafı kapatılarak çalışma başlatılmıştır.

Uzmanların teknik olarak türbenin taşınmasının mümkün olmadığını defalarca ifade etmelerine rağmen, bu görüş kültürel ve doğal varlıkları hiçe sayan, değer vermeyen ve yok etmek isteyen zihniyet tarafından dikkate alınmamaktadır. Türbenin taşınmasının yapıldığı malzeme itibari ile çok riskli olduğunu ve taşınma esnasında tuzla buz olması durumunda çok değerli olan bu kültürel varlığın yok olacağını ve bunun hesabını da kimin ve nasıl vereceğini ilgililere soruyoruz.

Bizler Zeynel Bey Türbesinin taşınmasına karşı kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğimizi, buna izin vermeyeceğimizi ve bununla ilgili bütün meşru, demokratik ve yasal hakları kullanacağımızın bilinmesini isteriz.

Batman, 18 Kasım 2015

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

Web site: www.hasankeyfgirisimi.net

facebook: www.facebook.com/hasankeyfyasatmagirisimi

email: [email protected]