Alara’da HES’e karşı bilirkişi müjdesi

alara_da_hes_e_karsi_bilirkisi_mujdesi_h151302_8e597Kaynak: Yeni Alanya, 1 Ocak 2016
Alara Nehri’nde planlanan Kamer HES için verilen ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali için açılan davanın bilirkişi raporunda, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği’nin olumsuz görüşlerinin dikkate alınmadığı, tarım arazilerinin olumsuz etkileneceği, ekosistem ve canlı varlığına ağır derece zarar vereceği kaydedildi.

Gündoğmuş Uçansu Şelalesi’ni de içine alan Alara Nehri üzerinde planlanan 7 HES’ten 2’si için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporları, köylülerin açtıkları davalarla 2013 yılında Antalya 1’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. ‘Hayat 1’ ve ‘Hayat 2’ regülatör ve HES projelerine karşı hukuk mücadelesini kazanan köylüler için Bakanlık, iptal edilen bu 2 HES projesinin hemen üst tarafında planlanan Kamer Regülatörü ve HES projesi için 2015’in Mayıs ayında ‘ÇED Olumlu’ raporu verdi. Köylüler, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açarak, Kamer HES projesi ve Kırma-Eleme ve Hazır Beton tesisi için de yürütmenin durdurulması ve ÇED Olumlu raporunun iptalini talep etti. Açılan davada, mahkeme tarafından bilirkişi heyeti atandı. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Kayadalı, Prof. Dr. Atilla Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Cevher Özeren, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Tolunay ile Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Beril Akın incelemelerini tamamladı.

ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ DE OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRMİŞ

Raporda, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün, HES ve hazır beton tesisinin kurulacağı sahanın büyük kısmının devlet ormanı olduğu, ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisi olacağından uygun görülmediği şeklindeki 17 Kasım 2014 tarihli yazısı hatırlatıldı. Yine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü’nün, HES ve beton tesisin kurulacağı alanın devlet ormanları ve ziraat alanında kaldığı ve Olumsuz ÇED görüşü verilmesi gerektiği yönündeki ‘ÇED İnceleme-Değerlendirme Formu’na da yer verildi.

MEZARLIKTAN HES BORUSU GEÇECEK

Raporda kullanılacak kaynak sularına ilişkin ÇED Olumlu raporunda detaylı bilgiler olmadığı, yani hangi dereden hangi miktarda su alınacağının belirtilmediği, Alanya ve Manavgat ilçelerinin ileriye dönük içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik detaylı bilgi verilmediği de kaydedildi. Dere suyunun azalacak olması nedeniyle tarım arazilerinde sulama yapılamayacağı belirtilen raporda, Alara Çayı üzerindeki alabalık çiftlikleri sularının azalacak olması nedeniyle ekonomik kayıp oluşturacağı da kaydedildi. Raporda Eskibağ Mahallesi’ndeki mezarlıktan geçecek HES borusunun da sosyal ihtilafa yol açacağına işaret edildi.

ÇED OLUMLU RAPORU YETERSİZ

Bilirkişi heyeti raporunun sonunda şu görüşlere yer verildi: “Bilimsel tespitler doğrultusunda, dava konusu olan ÇED raporunun çevresel etkiler, biyoçeşitlilik, ekolojik yapı ve sosyo-ekonomik etkileri açısından yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. Alara Çayı üzerinde Kamer HES ile başlayıp ardışık devam ettirilecek bütün projelerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak (kümülatif etki açısından) değerlendirilmesinin bilimsel ve teknik açıdan gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.”

SEVİNDİRİCİ BULUNDU

Köylülerin avukatı Münip Ermiş, bilirkişi raporunun davalarının haklılığını gösterdiğini söyledi. Raporu sevindirici bir gelişme olarak değerlendiren Ermiş, “Mahkemeden bilirkişi raporu doğrultusunda projeyi iptal etmesini bekliyoruz. HES şirketi müdahale dilekçesini yeni vermiştir. Ocak ayı içerisinde karar verilmesini bekliyoruz” dedi.

TOPLAM 7 HES BİR BARAJ PLANLANIYOR

Orta Torosların 2600 rakımlı dağları Akdağ ve Kuşak dağlarından doğup, Alanya’nın Boztepe turizm bölgesi sınırlarından Akdeniz’e dökülen Alara Çayı 80 kilometre uzunluğunda. Alarahan Kervansarayı, Alara Kalesi gibi büyük öneme sahip tarihi değerlerle de bütünleşen Alara Çayı’nda Güzelbağ’ın doğusundan başlayıp Alarahan bölgesine kadarki bölümünde de rafting ve kano parkuru bulunuyor. Nehir üzerinde ÇED raporu verilen Kamer HES ve ‘ÇED Olumlu’ raporları iptal edilen Hayat 1 ve Hayat 2 HES’lerle birlikte Uçankaya HES, Oğusz HES, Gündoğmuş HES, Erka HES olmak üzere toplam 7 HES’in proje planları da ÇED raporunda gösteriliyor. Nehir üzerindeki planda bir de Alara Barajı bulunuyor.