İstanbulluların sağlığı tehdit altında

Melen-kati-atikKaynak: Seyfi Akil, Ogünhaber, 8 Şubat 2016

İstanbul’a içme suyu temin edilen havza ve dereler arasında bulunan Melen Çayı atık sular ile kirletiliyor. Mahkemenin iptal kararına rağmen faaliyetine devam eden Katı Atık Bertaraf Tesisi, İstanbulluların içme suyunu kirletmeye devam ediyor.

İSKİ YÖNETMELİĞE AYKIRI KARARA İMZA ATTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan toplantısına Melen Çayı damga vurdu. Konuyla ilgili söz alan İBB Meclis üyesi Tonguç Çoban, mahkeme kararı olmasına rağmen belediyenin bu kararı dinlemediği ve içme suyu çevresinde gerekli önlemi almadığını iddia etti. Çoban, bu kuralsız tutumla İBB’nin İstanbul halkının temiz su içme hakkını da engellediğini söyledi. Çoban sözlerine şöyle devam etti: ’Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28 Şubat 2011’de verdiği ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararıyla, Çilimli İlçesi Esençam Köyü mevkisinde, Melen Çayı’na 200 metre uzaklıkta Katı Atık Bertaraf tesisi kurdu. Tesisin yakınındaki Esençam ve Hasanlar Köyleri Tüzel Kişilikleri, temiz çevrede yaşam haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ÇED olumlu kararının iptali istemiyle Sakarya 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Önce davayı reddeden mahkeme, Danıştay`ın bozma kararı üzerine, geçen Kasım 2015 tarihinde ÇED olumlu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Davanın gerekçesinde de belirtildiği üzere, Düzce İli Merkez Esençam Köyü mevkiinde yapılan Düzce İli Belediyeleleri Katı Atık Bertaraf Tesisi, Melen Çayı’na yalnızca 200 metre mesafede olup, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’ne göre kısa mesafeli koruma alanı içinde yer almaktadır.  Buna rağmen; mahkeme kararında da ortaya çıktığı üzere İSKİ kendi yönetmeliğine, İSKİ içme suyu havzaları yönetmeliğine aykırı davranmıştır. Şimdi Sayın Kadir Topbaş’a soruyorum: İSKİ 15 milyon İstanbullunun sağlığını tehdit eden böyle hukuksuz bir karara nasıl imza atmıştır? Kendi yönetmeliğine aykırı bir karara hangi gerekçelerle onay vermiştir?

Melen-kati-atik-2MELEN’DE KUSURLU HAREKET

İSKİ, sağlıklı olup olmadığı tartışılan Melen suyu için “Arıtılmayacak su yoktur” açıklaması yapıp, suyun sağlık açısından hiçbir sakıncası olmadığını, musluklara ulaşan suda kolibasili değerinin sıfır olduğunu belirtmiştir. Ancak “arıtılmayacak su yoktur” sözü bile kanunlara aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü kanunlar içme suyuna arıtılmış olsa dahi atık su dökülmesini yasaklamaktadır. Yapılan incelemelerde de görülmektedir ki İSKİ, Melen suyunu İstanbul’a getirirken İçme Suyu Havzaları ve Su Kirliliği yönetmeliklerinin 8 maddesine aykırı hareket etmektedir.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILIYOR
Çoban,  konu ile ilgili mahkemenin kararını hatırlatarak iptal kararının hiçe sayılarak söz konusu Katı Atık Bertaraf tesisinin faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir dedi.  Vatandaşlarımızın haftalardır devam eden eylemlerine dikkat çeken Çoban, yerel yöneticilerin halkın bu isteklerini duymazlıktan geldiğini Düzce’ye bağlı ilçe belediyelerinin çöp kamyonları tesise çöp dökmeye devam ettiğini söyledi.