Su Hakkı programı Açık Radyo’da 2017’de devam ediyor

Su Hakkı Programı ilk kez 29 Ekim 2012’de Açık Radyo’da (94.9) yayınlandı. O günden bu yana da her Salı saat 16.00’te başlayan program 212 haftadır devam ediyor. Akgün İlhan ve Nuran Yüce tarafından hazırlanılıp sunulan programın kayıtlarına Açık Radyo ve suhakki.org web sitemizden erişebilirsiniz.

2016 yılının su gündemini değerlendirdiğimiz bu haftanın radyo programını aşağıda dinleyebilirsiniz:

 

Su Hakkı programında neleri konuştuk?

Su Hakkı’nda kentsel su kullanımı; kırsaldaki baraj, HES, maden ve taş ocakları, ulaşım ve sanayi projeleri gibi doğaya dolayısıyla su varlıklarını tüketen ve kirleten faaliyetler; seller ve kuraklık gibi aşırılaşan iklim olaylarına ve iklim değişikliği; ve tüm bunların ekosistemler ve insanlar üzerindeki etkileri “su gaspı”, “su hakkı ihlalleri” ve “ekolojik adaletsizlik” kavramları üzerinden Dünya, Türkiye ve İstanbul ölçeğinde ele aldık.

Su Hakkı’nda ele alınan hemen her konu hem Türkiye hem de küre ölçeğinde ele alınıp, sadece su meselesinin fiziksel boyutuyla kısıtlı kalmıyor. Ancak ele alınan konuya göre bazı temalar daha baskın olduğundan bir sınıflama yapıldığında programlarımızın %25’i su hakkı mücadeleleri; %17’si sanayileşme ve kentleşmenin su varlıkları üzerindeki etkileri; %15’i iklim değişikliği; %15’i su kirliliği; %14’i fiziksel ve ekonomik su gaspı;  %5’i suyun ekonomik boyutu ve suya yapılan zamlar;  ve %3’ü de su tasarrufu, verimliliği ve restorasyonu konuları hakkında oldu. Bu konu başlıklarının %14’ü İstanbul, %57’si Türkiye ve %22’si dünyadaki gelişmelerle ilgiliyken, %6’sı ise yağmur hasadı ve gri suyun geri kazanımı gibi genel konu ve kavramlar üzerineydi.

Sadece bir radyo programı değil, bir yaşam savunucuları ağı yaratıyoruz

4 sene 3 ayı geride bırakan Su Hakkı’nın 110 programını konuk ile yaptık. Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele eden yaşam savunucularından Alakır’da yapımı devam HES’lere karşı direnenlere; İrlanda’da suyun ticarileştirilmesine karşı toplumsal hareketin başından sonuna kadar yer almış aktivistlerden Brezilya’daki Xingu Nehri’ne kurulması planlanan barajı durduran eylemcilere kadar dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından su hakkı mücadelesi içinde olan insanları bir araya getirdik. Programlarımızın %52’sinde su meselesinin çeşitli boyutlarını Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden 92 farklı uzman, akademisyen ve aktivistle ele aldık.  Dünya’nın dört bir yanından ve Türkiye’den su varlıklarının korunması ve tüm canlılar için adil erişiminin sağlanması için mücadele edenlerle birlikte hazırladığımız radyo programının dünyanın tüm renklerine ve seslerine açık Açık Radyo’da yayınlanıyor olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm Açık Radyo ekibine bu imkânı bizlere tanıdıkları için teşekkür ederiz.

Suya dair şarkı ve müzik arşivimiz de genişliyor

Hemen her programımızda sudan ilham alan bir şarkıya veya müzik parçasına yer verdik. Dünyanın farklı ülkelerinin müzikleri ve dilleri programımıza renk kattı. İki yüzün üzerinde Almanca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, İngilizce, İspanyolca, Kürtçe, Portekizce, Türkçe ve Yunanca şarkıyla suyun evrensel dilini konuşturduk. Suyun hepimizin ortak yanı olduğunun altını sadece bilimsel verilerle değil müzikle de çizmek istedik.