İklim değişikliği suyun kalitesini de etkiliyor

ABD’de yayınlanan bir makale küresel ısınmanın okyanus sularının kalitesini değiştireceğini söylüyor. Science Dergisi’nde yayınlanan makalede küresel ısınmanın okyanuslardaki fitoplanktonları arttıracağı belirtiliyor. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak artan fırtına ve seller topraktaki azotu denizlere taşıyor. Algler için bir besin kaynağı olan azot artışı alglerin de çoğalmasına neden oluyor. Küresel ısınma ile birlikte okyanus sularının sıcaklığının artışı da alglerin çoğalmasına neden olmasına rağmen araştırma sadece yağış ve rüzgarlardaki değişimi etken olarak alıyor.

2015 yılında ABD’nin St. Clair Gölü’nde yaşanan alg patlamasının NASA tarafından çekilmiş fotoğrafı

Azot farklı yollarla denizlere karışıyor. Çiftçilerin gübre olarak kullandığı azot topraklardan, insan ve hayvan dışkılarından ve fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan atıklardan doğaya karışıyor. Yağışlarla birlikte bu fazlalık azot denizlere karışıyor. Azotun artışı alglerin de artışına neden oluyor ancak alglerin ölmesi denizlerdeki oksijen oranını azaltıyor. Dibe çöken algler birçok deniz canlısının ölümüne neden olabiliyor. Bu da başta balıkçılık olmak üzere ekonomiyi ve ekolojik dengeyi olumsuz etkileme riski taşıyor. Biliminsanları tüm dünyada alglerin yanısıra Meksika Körfezi gibi ölü bölgelerin de arttığını söylüyorlar.

Kaynak: The Verge