Danıştay Munzur’da kamulaştırma kararını durdurdu

Tunceli’de Konaktepe Barajı ve HES I ve HES II projesi için alınan ‘Acele kamulaştırma kararı’ Danıştay tarafından durduruldu.

Danıştay 6. Dairesi, Dersim’de planlanan baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II projesine daha önceki kararları, çevre etki değerlendirme raporunu, Milli Park Kanununu, mülkiyet hakkını, anayasanın orantılılık ve ölçülülük ilkesini gözeterek Bakanlar Kurulunun “Acele kamulaştırma” kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Evrensel’de yer alan habere göre, durdurma kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Tunceli Barosu, kararı ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısını gerçekleştiren Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, “Anılan baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi’ne karşı açtığımız davada Danıştay 13. Dairesinin 2010/995 E. sayılı dosyasında verdiği 11.10.2010 tarihli karar ile ‘Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu…’ gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir”dedi.

Yıldırım, kararın iptali için tekrar dava açtıklarını ve sürecin sürekli hukuksal takipçisi olduklarını, sürecin anayasal olarak lehlerine olduğunu ancak 03.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi için acele klamulaştırma kararı alındığını söyledi.

Kararın 4’e 1 oy çokluğu ile alındığının altını çizen Yıldırım, çevre etki değerlendirme raporu, Milli Park Kanunu, mülkiyet hakkı, anayasanın orantılılık ve ölçülülük ilkesinin gözetilerek Bakanlar Kurulunun ‘Acele Kamulaştırma’ kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti. Yıldırım, Danıştay tarafından karara itiraz yolunun da Anayasanın 138. Maddesi gereği kapatıldığını belirtti.