AK Parti’nin seçim beyannamesindeki çevre politikaları

AK Parti’nin Seçim beyannamesinin sloganı “ Yaparsa yine AK Parti yapar”.  Bu slogana uygun bir biçimde seçim beyannamesinde 16 yıllık AKP hükümetlerinin iktidarı boyunca yapılanlar “ Neler yaptık” başlığı altında detaylı bir biçimde sayılmış, “Neler yapacağız” başlığı altında da hedefler açıklanmış. AK Parti’nin  çevre politikaları ise  Çevre Şehircilik ve Yerel Yönetimler başlığı altında yer alıyor. 360 sayfadan oluşan seçim beyannamesinde Çevre Şehircilik ve Yerel Yönetimlere (sy 242-283) 41 sayfa ayrılmış. Bu bölüm 12 başlıktan oluşuyor. İlk üç başlık “Çevrenin ve Doğal Kaynakların Korunması”, “Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi” ile “Küresel ısınma ve İklim Değişikliği”. Bu ilk üç bölümün “Neler yaptık başlığı” altında birçok sayısal veri ile  “başarı” olarak ifade edilen projelerin dökümü yapılmış. [1]

Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi

Bu başlığın “Neler Yaptık” bölümünde “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini basitleştirdik. Bu kapsamda, işlemleri elektronik ortama aldık ve mevzuatta yapılan düzenlemelerle bürokrasiyi azalttık, yatırım ortamını iyileştirdik. Çevrimiçi Çevre İzinleri uygulaması ile yatırımcıdan istenen belge sayısını azalttık ve tüm süreci elektronik ortama taşıdık” deniliyor. Neler yapacağız bölümünde de ÇED süreçlerinde basitleştirme sürecine ilişkin hedef büyütüp “ÇED süreçlerinin daha etkin uygulanmasını sağlayacağız. Yatırım süreçlerinde izin ve lisans uygulamalarını hızlandıracağız. Ulusal Çevre Etiketleme Sistemini kurarak, ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlılığını belirleyeceğiz” deniyor.

Basitleştirdik denilen şey, 16 yıldır uygulamalarından da tanık olduğumuz gibi ÇED süreçlerini basitçe bürokrasiden arındırmak değil, çevre denetimlerini kaldırarak şirketlerin önünü açmak ve doğa yıkımını hızlandırmak. ÇED süreci defalarca “basitleştirildi”. 1993 yılında yürürlüğe giren ÇED kanunu “yatırımları yavaşlattığı” iddiası ile 2014 yılına kadar 17 defa, 2014 yılından bu yana da 3 kez değiştirildi. 2016 yılında madde 80 ve 2017 yılı sonunda bir torba kanun ile ÇED kanunu tekrar ve tekrar şirketler, yatırımcılar lehine düzenlendi. Bu değişikliklerin nasıl sonuçlar doğurduğunu Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın “2017 yılı Çevre Denetim Raporu”ndan anlamak mümkün.

 

[1] Kaynak: http://i2.haber7.net//dosyalar/beyanname-23mayis18-ic-sayfalar.pdf