TMMOB Çevre Günü Türkiye Raporu’nu yayınladı

Türkiye’de geçtiğimiz ay önemli bir rapor yayınlandı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırlanan bu raporun ismi “Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu, Haziran 2018” [1].

Raporun bir bölümü iklim değişikliğine ayrılmış. Bu bölümde alınan verilerin kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Meterolojik Afetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler 2016 yılı Değerlendirme Raporu. Ki bu veriler de Munich RE’nin 2016 yılı küresel afet değerlendirilmesinden alınmış.

Munich Re bir Alman reasürans devi. Reasürans şirketleri,  sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesi işini yapıyorlar. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırıyor. Reasüransa duyulan gereksinimin nedenlerin başında da rizikonun yayılması geliyor. İklim değişikliğinin şiddetlendirdiği doğal afetler nedeniyle her geçen gün şirketlerin kayıpları artıyor. Munich Re de buna ilişkin verileri her yıl toparlıyor ve bir raporla yayınlıyor.

Munich Re’nin 2016 yılı raporunda 750 büyük ölçekli doğal afet meydana geldiği ve doğal afetler nedeniyle 9.200 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiştir (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2017).

Munich RE verilerine göre Dünya’da 1980-2016 yılları arası yaşanan doğal afetler ve sayıları (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2017)

Munich Re’nin 1980-2016 yılları arasında yaşanan doğal afetler ve sayıları verisinde iki şey önemli: Birincisi doğal afetlerin sayısındaki artış. İkincisi artışı neden olan doğal afetlerin niteliği.1980’de yaklaşık 250 olarak kaydedilen doğal afetlerin sayısı 35 yıl içinde 3 katına çıkmış. Yalnız 1980-2015 yılları arasında Jeofiziksel yani deprem, tsunami, volkanik aktivite sayılarında bir artış görülmüyor. Neredeyse bunların sabit kaldığını söyleyebiliriz. Artışa neden olan ise meteorolojik olaylar; tropik fırtınalar, konvektif fırtınalar, lokal fırtınalar. Hidrolojik olaylar sel, taşkın, kütle hareketleri ile Klimatolojik olaylar ekstrem sıcaklık, kuraklık, orman yangıları alanlarında olmuş.

 

[1] http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/0d4a5b926c005a6_ek.pdf