ÇED’siz ‘kalker’ içme suyuna komşu oldu

Ömerli Barajı’nın yakınında Şile’nin Yeşilvadisindeki 93 hektarlık alanın 24.67 hektarına kalker ocağı açılıyor. Daştan Madencilik’in yılda 550 bin ton kalker çıkarma hedefiyle izin istediği saha için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi. Projenin ömrü 24 yıl olarak hesaplandı.

İstanbul’un son yeşil alanları arasında yer alan ve yüzde 80’i ormanla kaplı, yüzde 10’u tarım alanı olan Şile’nin Yeşilvadi’sine kalker ocağı açılacak. Kayın, meşe, gürgen, karaçam ağaçlarından oluşan orman arazisinde, Kervansaray Köyü sınırları içinde, çevresi tarım arazileriyle çevrili 93 hektarlık alanın 24.67 hektarında kalker ocağı, mıcır, taş tozu üretim ve kırma-eleme tesisi yapılacak. İstanbul’un içme suyu barajı Ömerli Barajı’nın koruma alanında yer alan ocağın, en yakın tarım arazisine uzaklığı 500 metre; hayvancılık sahasına uzaklığı 735 metre, konuta uzaklığı 866 metre olmasına karşın proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

550 BİN TON KALKER

Daştan Madencilik’in, valiliğe sunduğu proje dosyasında yer alan bilgilere göre yılda 550 bin ton kalker çıkarılacak. Gerekli durumlarda patlayıcı maddeler kullanılacak. Yılda 250 bin ton mıcır, 134 bin ton taş tozu üretilecek. Küçük köy ve doğal plajların yer aldığı 60 kilometrelik sahil şeridi bulunan Şile’nin Kervansaray Köyü’nde açılacak ocaktan çıkan kalker, köy merkezi yerine açılacak alternatif yoldan kamyonlarla taşınacak.

Projeyle ilgili İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısında projenin Ömerli Barajı uzun (2-5 bin metre) mesafeli koruma alanında kaldığı belirtildi. Dosyada DSİ’nin, “Talep sahası İstanbul’a içme suyu temin edilen Ömerli Barajı Uzun Mesafeli Koruma Alanı içerisinde kalmakta olup havza sınırları içerisinde Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve İSKİ içme suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerekmektedir. Talep sahasının Ömerli Barajı Havzasında yer almasından dolayı saha içinden geçen dereler ile ilgili nihai görüşün İSKi’den alınması gerekmektedir. Söz konusu sahanın içinden Ömerli Barajını besleyen Bıçkı Deresinin mevsimsel akışlı yan kolu ve mevsimsel akışlı Kayalı Deresinin memba kolu geçmektedir” yazısına da yer verildi.

Aysel Alp

Kaynak: Hürriyet, 31 Ağustos 2018