Şavşat’ta mahkemenin kararı HES inşaatı bittikten sonra geldi

Artvin’in Şavşat ilçesinde inşaatı tamamlanan Susuz HES’e ilişkin mahkeme bölgede yaşayan yurttaşların lehine bir karar verdi. Danıştay, 28 kişinin temyiz başvurusu üzerine, Susuz HES’in yapımına geçit veren yerel mahkeme kararını bozdu.

2011 yılından bu yana yapımı sürdürülen ve Arpalı- Hanlı deresi üzerinde konumlandırılan Susuz HES’e ilişkin köylülerin açtığı dava, süresinde açılmadığı için daha önce reddedilmişti. Ardından da 28 köylü, temyiz başvurusunda bulundu. Daha önce de karar, ‘ÇED olumlu’ duyurusunun yönetmeliği uygun yerlerde ve gerektiği biçimde ilan edilmemesi nedeniyle yurttaşlar nedeniyle bozulmuştu. Ancak buna rağmen, Rize İdare Mahkemesince eski kararda ısrar etmiş ve dava süre aşımı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Danıştay, Susuz HES’e ilişkin verdiği bozma kararında, şunlar dile getirildi: “Köylerde duyuru yapılmadığı, dolayısıyla ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının bölgede yaşayan halka duyurulmadığı anlaşılmaktadır.”

BirGün’e karara ilişkin konuşan Avukat Halis Yıldırım, şunları söyledi: “Halkın istemi üzerine gerçekleştirdiğimiz temyiz başvurumuz, üç yılı aşkın bir süredir Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda bekliyordu. Nihayet halkın ve tüm canlılar lehine bozma kararı verildi. Görüldüğü üzere HES, davadan önce bitti. Bu bir garabettir. Ayrıca, aynı dere üzerinde iki HES daha Hanlı HES olarak başlamıştır. Sayısız kez yinelediğimiz hukuksuzluğun bundan daha açık örneği nerede var? Şimdi bu kararın gereğini yerine getirme zamanıdır.”