Makaleler

Makaleler

Su hakkı mücadelelerinden müştereklere

2000 yılının ilk aylarında Bolivya’nın Cochabamba şehrinde su hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı verilen ve tarihe Cochabamba Su Savaşları olarak geçen mücadelenin ve ondan ilham alarak müşterekler kavramını toplumsal hareketlerin gündemine taşıyan İtalyan Su Hareketleri Forumu’nun dünyada müşterekler siyasetinin ortaya çıkışında büyük önemi var. Çünkü su fiziksel özellikleri ve yaşam için taşıdığı temel rol nedeniyle, özellikle her şeyin metalaştırıldığı neoliberal kapitalizmde en önemli mücadele alanı olarak ortaya çıktı.

Dünyanın su gaspçıları suyumuzdan para kazanıyor

Dünyanın dört meşrubat ve ambalajlı su devi Nestle, Danone, Coca-Cola ve Pepsi dünyanın suyunu çekmeye, kirletmeye ve en temel yaşam hakkımız olan suyumuz üzerinden para kazanmaya devam ediyor. Hemen her ülkeye yayılmış vaziyette olan bu şirketler dünyanın can damarlarını emerken, sadece suyumuzu değil gezegenin geleceğini de yok ediyor.

Dosya: Kuzey Dakota’da direniş

Kuzey Dakota'da boru hattı projesine karşı süren direniş hakkında sayfamızda ve diğer sitelerde çıkan haberlerden yola çıkarak hazırladığımız dosyayı takipçilerimizle paylaşıyoruz.

Yeni anayasa arayışında Vilcabamba Nehri’ni bulmak

Rana Göksu'nun yazdığı makale Türkiye'de yeni bir anayasanın gündemde olduğu şu günlerde sadece insanı değil doğayı merkeze alan anayasa örneklerini inceliyor.

Son yılların küresel trendi: Toprak gaspı

Su Hakkı Kampanyası bu yazıda son yıllarda giderek artan küresel "toprak gaspı" konusunu ele alıyor.

İçme suyu temininde barajlar tek çözüm mü?

Ercan Ayboğa'nın bu yazısıyla içme suyu temininde uygulanagelen yöntemler hakkında bir tartışma dizisi başlatıyoruz. Amacımız neoliberal paradigmanın içme suyu teminine dair sorgulamadan uygulamamızı istediği ön kabulleri eleştirel bir bakışla analiz etmek ve sosyal, ekolojik ve dayanışmacı bir modelin geliştirilmesine katkı sağlamak. Ercan Ayboğa dizinin bu ilk yazısında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mega kentlerin dışındaki büyük şehirlerde ekolojik, sağlıklı, tasarruflu ve adaletli bir yaklaşım ile içme suyunu tamamen veya büyük oranda akiferlerden sağlama iddiasını tartışmaya açıyor. Bunu yaparken özelleştirmeyi, ticarileşmeyi, merkeziyetçiliği, hiyerarşiyi ve ataerkilliği dışlayan ekolojik ve sosyal çözüm önerilerini ele alıyor ve önerdiği çerçeveyi İstanbul, Diyarbakır ve Dersim örnekleri üzerinden yaptığı analiz ile temellendiriyor.

İstanbul’un Su Problemini Bölgesel Ölçekte Yeniden Düşünmek

Özlem Altınkaya doktora çalışmasında İstanbul'un su varlıkları üzerindeki bölgesel ölçekteki baskıları anlattığı bölümü yeniden düzenleyerek Su Hakkı takipçileri ile paylaştı.

Rapor – Su Hakkımız: BM’nin Suya ve Hıfzıssıhhaya Dair İnsan Haklarını tanımasının beş yıl...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Temmuz 2010’da suyu ve hıfzıssıhhayı insan hakkı olarak tanıyan ve bunu “yaşam hakkının tam olarak yerine getirilebilmesi için zorunlu” haklar olarak tanımlayan tarihi bir kararı kabul etti. Maude Barlow, bu raporunda BM’nin Suya ve Hıfzıssıhhaya Dair İnsan Haklarını tanımasının üzerinden geçen beş yıl içinde neler yapıldığını ve daha nelerin yapılması gerektiğini inceliyor.

Okyanusların uzaylı kökeni – Alok Jha

Su molekülleri dünyaya uzaydan gelmiştir. Büyük Patlama’dan sonra ortaya çıkan hidrojen meteorlar aracılığı ile dünyaya gelir. Bugün dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşurken kapitalist üretim temiz su kaynaklarını hızla yok ediyor.

Mavi Bilyemiz ve Su

Bir su küresinde yaşıyor olsak da, kullanabileceğimiz tatlı su miktarı dünyadaki toplam su miktarının ancak kırkta birine denk düşüyor. İklim değişikliği tüm canlı yaşamın devamı açısından kritik önemdeki bu tatlı su varlıklarını da çok şiddetli bir biçimde tehdit ediyor.