Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nden Bilirkişi Raporuna İtiraz

Kaynak: İlke Haber, 3 Aralık 2011
Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Diyarbakır İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda yanlış ve eksik bilgiler verildiğini ileri sürerek, rapora itiraz edeceğini açıklandı.

BATMAN – Ilısu Barajı Projesiyle ilgili mahkemece oluşturulan bilirkişi raporunun basına yansımasından ötürü Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Girişimin yaptığı açıklamada bilirkişi heyetinin usule uygun raporlama yapmadığı gibi taraflı ve hissi davrandığı iddia edilerek, “Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’na karşı sürdürdüğümüz hukuki mücadelede bilirkişi olarak oluşturulan komisyon kendi uzmanlık alanı dışında bir karar vermesi usulen yanlıştır” denildi.

İÜ İnşaat Fakültesi’nden su uzmanı Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu, Bizans tarihçisi Doç. Dr. Feridun Özgümüş ve İÜ’den Arkeolog Doç. Dr. Şevket Dönmez tarafından hazırlanan ve Diyarbakır İdare Mahkemesi’ne sunulan raporda Hasankeyf ve Dicle vadisindeki arkeolojik alanlar ve Hasankeyf’in tarihi geçmişine ilişkin yanlış eksik bilgiler verildiği ileri sürüldü.

Basın açıklamasında, “Raporda Ülkenin enerji ihtiyacına vurgu yapılması ve bölge halkının gelirini arttıran, istihdamı geliştiren, ticareti ve ulaşımı geliştiren projelerdir. Ilısu Barajı, bölgenin ve yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli katkıları olması beklenmektedir. Ayrıca hidroelektrik santraller, ‘nükleer ve termik santrallere göre çevreye en az zarar veren tesislerdir’ denilmesi ise raporun ne kadar ciddiyet ve bilimsellikten uzak olduğunu göstermektedir. Bilirkişi olarak oluşturulan heyetin görevi raporu oluştururken, Ilısu barajının durdurulması için mahkemeye yaptığımız başvuruda öne sürdüğümüz haklı kaygı ve gerekçelere yanıt bulmaktı oysa Mahkeme heyeti de tam tersini yaparak Ilısu barajının yapımına kılıf bulmak için rapor oluşturmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Bu kararı taraflı ve usule uygun bulmadıklarından itirazlarının olduğu dile getirilen açıklamada, “Bilim adamlarına, Mahkeme hâkimlerine de bir kez daha çağrıda bulunuyoruz Ilısu barajı ülkemiz açısından büyük çevresel, kültürel ve ekolojik felaketlere yol açacaktır bu felaketlere ortak olmayın, Dicle vadisini ve Hasankeyf’in kurtarılması için Ilısu Barajının bir an önce durdurulması için destek sunun” denildi. (Halid Coşkun-İLKHA)