İkizdere Vadisi için Danıştay’dan iyi haber

Kaynak: Milliyet, 18 Şubat 2012
Danıştay doğal SİT alanı olan İkizdere Vadisi’nde yapımı planlanan HES projesini olumlu bulan bakanlığın raporunu iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.Danıştay 14’üncü Dava Dairesi, doğal SİT alanı ilan edildiği duyurulan ancak kapsamı ve derecelerini içeren karar yazısı geçen 1.5 yıllık sürede çıkmadığı için belirsizliğini koruyan İkizdere Vadisi’nde yapımı planlanan Dereköy Regülatörü ve Demirkapı Hidroelektrik Santral projesi için dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği, ’ÇED olumlu’ raporunu iptal eden yerel mahkeme kararını, itirazı reddederek onadı.
Danıştay, yerel mahkemenin Selin-2 HES projesi için verdiği, ’ÇED gerekli değildir’ raporunun iptali yönündeki karar için yapılan, ’yürütmeyi durdurma’ talebini de reddetti.
Mahkeme kararında santralin yapılması halinde doğaya telafisi güç ve imkânsız zararlar verileceğine vurgu yapıldı. İkizdere Derneği eski başkanı ve Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkan Yardımcısı Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Danıştay’ın kamu yararına verdiği kararın, bölgenin kalkınması ve turizm aksında büyümesine yardımcı olacağını belirtti.
Ekşi,  mahkeme kararlarının ilgililerce iyi okunması gerektiğini söyledi.

26 HES uygulanamaz
Eski İkizdere dernek Başkanı Ekşi, şunları belirtti: “ Yargı kararlarında, havza planlaması yapılmadan 26 HES projesinin vadide uygulanamayacağı açıkça görülmüştür.
Birkaç enerji şirketi kazanacak diye bölgenin doğal yapısı ve endemik türlerinin yok edilmesine müsaade edilmeyecektir.”