‘Su gaspını durdurun’ çağrısı

Kaynak: Fıratnews, 21 Mart 2012

Marsilya’da toplanan Alternetif Dünya Su Forumu, gıda egemenliğini savunmak için “Su gaspını durdurun” çağrısında bulundu.Dünyanın birçok yerinden gelen La Via Campesina üyesi çiftçi örgütleri 12-17 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde Alternatif Dünya Su Forumu için bir araya geldi. Forumda Türkiye, Brezilya ve Meksika’dan katılan delegelerin sunduğu tanıklıklar etkilerin büyüklüğünü ve özellikle barajlar (HES), madenler, su kıtlığı ve genel su kirliliği ile ilgili sorunları ortaya koydular.

Forum ardından yayınlanan deklarasyonda, “Biz, suyun ve diğer ortak varlıkların (toprak, tohum, bilgi gibi) özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine karşıyız. Biz, yerel halkların ihtiyacını ve düşüncelerini dikkate almayan büyük barajlara ve hidroelektrik santrallere de karşı çıkıyoruz. Ayrıca, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Finans Kurumları, Dünya Su Konseyi, ulusötesi şirketler ve çoğu ulusal hükümet tarafından desteklenen endüstriyel tarım modeline de karşı duruyoruz” denildi.

Suyun kendi hakkına ve suya erişim hakkına gıda egemenliği çerçevesinde saygı gösterilmesi talep edilen deklarasyonda, toprak gaspı sürecinin, su gaspı ile yakından ilişkili olduğu ifade edilerek, şöyle devam edildi:

“Endüstriyel tarım gibi, endüstriyel üretim modeli suyumuzu kirletir ve sağlığımızı bozar.

Biz, gıda egemenliği, hayata geçiren ve suyun korunmasına ve sürdürülebilir su kullanımına katkıda bulunan, tarımsal üretimi suyun bulunma durumuna göre adapte eden agroekolojik pratikleri ve küçük ölçekli köylü tarımını savunuyoruz. Su gaspını durdurun.”