Alakır Vadisi’nden yaşam lehine ilk sonuç

Kaynak: Bianet, 25 Mayıs 2012
Antalya’daki Alakır Vadisi’nde yapılması planlanan sekiz Hidro elektrik santral (HES) projesinden Alakır HES 2’ye verilen “Çed gerekli değildir” raporuna mahkeme itiraz etti.Antalya’daki Alakır Vadisi’nde “Çed gerekli değildir” denen Hidro elektrik santral (HES) projesine mahkeme itiraz etti.
Kumluca ilçesine bağlı Kuzca(Söğütcuması) köyü sınırları içinde 2009’da başlayan HES projelerinden üçü tamamlandı. Biri inşaat halinde, dördü de proje aşamasında. Bu HES’lerden beşine geçen ay mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen bu HES’lerden ADO enerjiye ait olan ve vadinin biyoçeşitlilik bakımından en zengin bölgesinde yapılmak istenilen ALAKIR 2 HES ‘in “ÇED gerekli değildir” raporuna karşı Antalya Valiliğine açılan davanın sonucunda mahkeme dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Mahkeme heyeti bu kararını gerekçelendirirken, geçtiğimiz aylarda sonuçlanan “Alakır vadisinin SİT alanı ilan edilmesi” yönündeki bir diğer mahkeme kararını da dikkate aldığını belirti.

Gerekçeli kararda, “anılan alanda yapılacak bu nitelikteki bir projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı düşünülemeyecektir….” denildi.

İki yıldır yöre halkıyla birlikte vadideki tüm canlıların yaşam hakkı için mücadele eden Alakır Nehri Kardeşliği’nden Tuğba Pınar Günal, kararın yürütme organı olan Antalya Valiliği tarafından derhal uygulamaya konulmasını talep etti.

”Yaşamı ve geleceği korumak adına yürüttüğümüz mücadelenin hukuksal ayağında açtığımız davaların lehimizde sonuçlanmaya başlaması umut verici. Mücadelemiz devam edecek.”
Neden sit alanı?

Alakır’ın sit alanı ilan edilmesi yönündeki mahkeme kararında Alakır’ın özellikleri şöyle sıralanmıştı:

“Coğrafik olarak özel bir konuma sahip. Zengin bir habitat var. Sucul canlılar barındırıyor. Farklı zonlarda farklı türler bulunuyor. Bozulmamış, sağlıklı kızılçam ormanları mevcut. Anadolu için endemik türler barındırıyor. Avı yasak hayvan türleri barındırıyor. Tehdit altındaki kuşların konaklama alanı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yerlerin önemli olduğu kesin. Alakır Çayı bir bütün olarak bu nitelikleri taşıyor. Doğal ve biyolojik (habitat, tür ve genetik çeşitliliği) bakımından zenginliği yönüyle sit alanı özellikleri taşıyor. Burayı korumak hem bilimsel hem de kamu açısından yararlı.”  (NV)