Ne olacak bu HES’lerin hali?

Kaynak: Giresun Gazete, 25 Mayıs 2012
CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesinde HES’lerin durumunu sordu.

“Hidroelektrik Enerji Üretim Tesislerinin inşaatlarına başlanılmadan ÇED raporlarının, inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak çevresel, ekonomik ve sosyal etki değerlendirme raporlarının hazırlandığı bakanlığınızın önceki açıklamalarında görülmektedir” diyen Karaahmetoğlu şunları söyledi; “Bu tedbirlerin yetersiz kaldığını, projelerin inşaat esnasında geriye dönülemez çevresel felaketlere neden olduğunu, bölge halkından gelen şikayetlerin değerlendirilmediğini gerek basın aracılığıyla gerek şikayetlerini dinlediğim yurttaşlarımdan öğrenmekteyim. Son olarak Giresun İli Dereli İlçesinde yaşanan HES faciası ile 4 yurttaşımız bu denetimsiz, tedbirsiz inşaatlara kurban edildi. İnşaatın ÇED raporunun olmadığını da işçilerimizin ölümünün ardından öğrenme fırsatımız oldu.”

Karaahmetoğlu şu sorulara cevap istedi; “Bu doğrultuda: Giresun ilinin bütün ilçelerini kapsayan kaç adet Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi projelendirilmiştir, inşaatı devam eden ve işletme aşamasında kaç proje bulunmaktadır? Giresun İlinde devam eden ya da tamamlanmış projeler içinde Giresunlu yatırımcının yüklenici olduğu kaç HES inşaatı bulunmaktadır? Bu inşaatların kaçı için ÇED raporu zorunlu tutulmuştur? HES inşaatlarının denetimi hususunda eksiklikler neden giderilememektedir? Genel Müdürünüzün HES inşaatlarının tümünü denetleme imkanımız yok şeklindeki ifadesi ve denetim görevinin özel şirketlere bırakılması düşüncesi tarafınızdan nasıl değerlendirilmektedir? Ülkemizde HES inşaatlarında bu güne kadar kaç işçi hayatını kaybetmiştir? HES projelerinin sahibi olan firmaların Bakanlığınız ile temasa geçmesi çok kolay iken derelerin asıl sahibi yurttaşlarımızın şikayetlerini size ulaştırabilme hususunda nasıl başarılı olabileceklerini açıklar mısınız?”