Anayasa Mahkemesi’nden HES’lere Onay

Kaynak: KanalB, 10 Temmuz 2012
Anayasa Mahkemesi kritik bir karara imza attı…Mahkeme, Yenilenebilir Enerji Yasası’na yapılan itirazı reddetti. Yani, tartışılan hidroelektrik santralleri artık yasal çerçevede çok daha kolay inşa edilebilecek… Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu’ya göre ,Anayasa Mahkemesi bu kararla , “Anayasa’ya aykırı bir kanunu onayladı”…
Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de çevre sorunları ile ilgili olarak sık sık gündeme gelen ve tepkiyle karşılanan hidroelektrik santrallerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Mahkeme, Uzunluğu 15 kilometreye kadar olan kanal ve nehir alanlarına hidroelektirk santrali yapılmasına olanak sağlayan Yenilenebilir Enerji Yasası’na ilişkin itirazı reddetti.

Yüksek mahkemenin kararı, HES’lere onay verildiği şeklinde yorumlanırken tartışmaları da beraberinde getirdi. Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Anayasa Mahkemesi’nin hukuka aykırı bir yasayı onayladığı görüşünde.

“Anayasa mahkemesinin kararına baktığımızda burada hukuka ve anayasaya açıkça aykırı olan bir yasal düzenlemeyle ilgili bir onay kararı veriyor. Bu anayasa mahkemesinin tarihinde önemli ve geçmişte aldığı kararlarla bağdaşmayan, onlarla çelişen bir karardır.”

Peki, karar ne gibi sonuçlar doğuracak?

“Bu karara bağlı olarak belli ki iktidar, gündemde olan 1000’in üzerindeki hidroelektrik santralleriyle ilgili kararları hayata geçirmeye çalışacaktır. ve bununla ilgili daha kararlı davranacaktır. ”

Muhcu ayrıca, daha önce HES’lerle ilgili iptal kararı veren idare mahkemelerinin de söz konusu kararın etkisinde kalabileceğini savunuyor.

“İktidar yargı üzerinde baskısını artıracaktır. Anayasa mahkemesinin bu kararını gerekçe göstererek söz konusu doğa yağması niteliğindeki kararlarının uygulamasının iptali anlamında mahkemelerin vereceği kararlar üzerinde bir baskı oluşturmaktadır.”

Ancak Eyüp Muhcu her şeye karşın karamsar değil. Muhcu, halen anayasa ve yasalar dahilinde HES’lerin önüne geçecek maddelerin olduğun altını çiziyor.

“Gerek orman yasası, gerek diğer yasalar bu vadilerin korunmasının nedeni, güvencesidir. Anayasadaki güvence altına alan maddeler var olduğu sürece anayasa mahkemesi’nin aldığı karar boşlukta demektir. İdare mahkemeleri ve danıştay bu maddelere dayanarak pekala iptal kararları vermeye devam edecektir.”