HES’lere ekspres ÇED raporu

Kaynak: Radikal, 20 Eylül 2012
Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar hidroelektrik santralların kuruluşu aşamasında alınması gereken çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun alınma süresinin kısaltılacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) raporlarıyla ilgili kolaylaştırıcı bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Bu çerçevede hidroelektrik santrallar ( HES ), taş ocakları, tavuk çiftlikleri gibi yerlerin kurulmasında istenen ÇED raporlarında süreyi kısaltarak, ÇED raporunun daha kolay alınmasını sağlanacağını anlatan Bayraktar, bir diğer kolaylığının da teminat alınarak raporun verilmesi olacağını kaydetti. Bayraktar, bu değişiklik için, yönetmelik çıkarılmasının yeterli olacağını bildirdi.

ÇED raporu bir yatırım gerçekleştirilmeden önce, çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapor. Bu raporda, işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırımın faaliyette olduğu süreçte, ÇED raporu ve yatırımın faaliyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlerle olan ilişkisi detaylarıyla inceleniyor. Yatırımın kapasitesine göre Çevre Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yönetmelikten hangi sınıfa girdiği tespit ediliyor. Ayrıca yöre halkının ikna edilmesi gerekiyor. Hazırlanan raporlarda yatırımın büyüklüğünden, araziyi gösteren fotoğraflara yöre halkının yatırımla ilgili görüşlerine yer veriliyor. Daha sonra bu rapor Çevre Bakanlığı’na sunuluyor. Bakanlık da ‘olumlu’ ya da ‘olumsuz’ raporu veriyor.

Teminatını yakarız
Bayraktar önceki akşam katıldığı Müteahhitler Birliği’nin yemeğinde, ÇED izinlerini verirken kolaylaştırma yapacaklarını sonra denetimlerini de yapacaklarını söyledi. Bayraktar Radikal ’in sorularını yanıtlarken, raporu verirken sürenin kısaltılacağını kaydetti. Firmadan teminat alacaklarını anlatan Bayraktar, “Taahhüt alınacak. Denetimde aykırı durum çıkarsa teminatını yakacağız” dedi. Bayraktar konuya ilişkin yasal bir düzenlemeye gerek olmadığını yönetmelik çıkarılmasının yeterli olacağını söyledi.