“Su Hakkı Anayasal Güvenceye Alınsın”

Bianet: 19 Ekim 2012
Suyun özelleştirilmesine, ticarileştirilmesine ve metalaştırılmasına karşı başlatılan Su Hakkı Kampanyası’nda su hakkının anayasal güvenceye alınması istendi.

Su politikalarında köklü bir değişim yaratmak, toplum için su hizmetlerinde kaliteyi arttırmak ve adaleti yerleştirmek, herkesin temel ihtiyaçlarına yetecek miktar ve kalitede suya erişimini sağlamak, sosyal- ekolojik yıkımların önüne geçmek için Su Hakkı Kampanyası başlatıldı.

“Su hakkı anayasal güvenceye alınsın” talebiyle dün düzenlenen basın toplantısında, su hakkının yaşam hakkı olduğu ve bu hakkın korunması için birlikte mücadele etmenin gerekliliği vurgulandı.

Kampanya adına konuşan toplantının moderatörü Nuran Yüce, yeni bir kampanya başlatmalarına rağmen yeni bir hak talebinde bulunmadıklarını, aslında talepleriyle yaşam hakkını koruduklarını belirtti.

“Tüm canlıların en temel hakkı olan yaşam hakkı içinde de yeter miktar ve kalitede suya erişim hakkı da vardır.

“Nasıl ki hiç kimse yaşam hakkının ticaretini yapamaz, yaşam hakkı alınıp satılamaz, parası olmadığı için ya da başka herhangi bir nedenle kimse yaşam hakkından mahrum bırakılamazsa, yaşamın vazgeçilemez unsuru olan suya erişim hakkı da hiçbir koşulda sınırlandırılamaz. Tüm canlıların ve gelecek kuşakların suya erişiminin sağlanması devletin en temel görevleri arasındadır.”

Ortak tavır

Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven de suyun ücretsiz olarak verilmesinin sadece yaşam hakkı olduğu için değil, sudan tasarruf edilmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Belirli bir kotaya kadar suyun ücretsiz sağlanmasının Dikili’de çok önemli boyutlarda su tasarrufuna yol açtığını hatırlattı.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Aktar ise AKP’nin kalkınma saplantısının aynı zamanda anti-demokratik uygulamalara yol açtığını, çevreyi, doğayı, insanı hedef alan bu saldırının aslında medeniyeti hedef aldığını ifade etti. Aktar bu topyekûn saldırı karşısında farklı itirazları bir araya getirebilmenin önemini de vurguladı.

Suyun özelleştirilmesine, ticarileştirilmesine ve metalaştırılmasına karşı başlatılan kampanya çerçevesindeki toplantıya konuşmacı olarak destek verenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Eski İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu ve Küresel Eylem Grubu aktivisti Şenol Karakaş da vardı. (YY)

Su Hakkı Kampanyası’yla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.