Elektrik üretmek için daha çok su gerekiyor

elektrikKaynak: İklim Haberleri, 5 Şubat 2013
Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın yeni bir raporuna göre enerji sanayiinin tükettiği su miktarı 2035 yılına kadar iki katına çıkacak. 2012 Dünya Enerji Görünümü raporunda elektrik üretimi için termik santrallerin su tüketimini de ele alan raporda vurgulanan bir başka konu ise soğutma amacıyla kullanılan bu suyun çoğunluğunun tekrar su kaynaklarına verilmeyip buharlaştığı için havzalar adına bir su kaybı anlamına geldiği.

IEA’nın 2012 raporu, elektrik santrallerinin tükettiği su kaynaklarına vurgu yapıyor. Su; termik santrallerde buhar sistemleri, nükleer santrallerde soğutma kulelerine su sağlamak, kaya gazı üretim kuyularında yeraltı yapılarını yüksek basınçla parçalamak veya biyoyakıt üretimi için üretilen tarım ürünlerini sulamak için kullanılabiliyor. 2010 yılında bu amaçlarla dünyada tüketilen toplam su miktarı 66 milyar metreküp su civarında. Rapora göre yirmi yıl sonra bu rakam yaklaşık iki katına, 135 milyar metreküpe çıkacak.

Öngörülere göre 2035 yılına gelindiğinde elektrik üretimi için tüketilen suyun yarısı, linyit ve kömür santralleri tarafından kullanılıyor olacak. Kuru soğutma teknolojileri bir ölçüde bu artışı sınırlandırabilir, ancak bu yeni teknolojiler oldukça pahalı ve yatırım maliyetlerini artırıyor. Su kaynaklarının giderek azaldığı ve suyun değerinin arttığı bir dünyada katı yakıtlı temik santraller belki de sınırlı su kaynakları için tarım, sanayi gibi sektörlerle su rekabetine girmek zorunda kalabilir. Birleşmiş Milletler’e göre 2025 yılında dünyada 1.8 milyar insan su sıkıntısı olan bölgelerde yaşıyor olacak. Elektrik üretiminde su ihtiyacı en az olan teknolojiler ise rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları.