Bozcaada’da neler oluyor?

bozcaada neler oluyorKaynak: Park Gazetesi, 29 Eylül 2013, Türkiye’de Gezi Direnişi ile hareketlenen sosyal muhalefetin gittikçe artan bir sıklıkla dile getirdiği konulardan biri de adaların durumu. Sosyal medyanın gündemine ilkin yenilenen imar planlarıyla gelen adalar, pek çok sorunla boğuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Bozcaada koruma planı adı altında doğaya zarar verici gelişmeler gündeme gelmişti. Ada halkı da sesini duyurmak için Bozcaada Forumu’nu kurdu. Forum’da Kanalizasyon Çalışma Grubu bile var. Zira adanın en büyük sorunlarının başında arıtılmadan denize boşaltılan atık sular geliyor.Forum sadece bir gün içinde 565 kişiden topladığı imzayı, 25 Temmuz 2013 tarihinde Bozcaada Belediyesi başta olmak üzere, Çanakkale Valiliği ve Bozcaada Kaymakamlığı’na verdi.

Adamızın kıymetini bilmiyoruz

Gelelim Bozcaada’nın önemine. Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada’nın tamamı 3. dereceden sit alanı. Anakaraya sadece 6 km uzaklıkta olan Bozcaada’ya ulaşım kolay olduğu için burada günübirlik turizm hakim. Conde Nest Traveler dergisinin okuyucuları “Avrupa’nın en iyi adası hangisi?” sorusunu manzara, misafirperverlik, ambiyans, sahiller, aktiviteler, konaklama ve restoranlar kıstaslarını dikkate alarak seçim yapmışlar ve en iyi ada olarak Bozcaaada’yı seçmişleri.

Ancak Türkiye’de yetkililer kendi adalarının kıymetini bilmiyor. Bilmediği gibi, bilenin de sözünü dinlemiyor. Adanın Poyraz Limanı’ndan denize kanalizasyon akması yeni bir mesele değil. Bu durum 10 yıldır sürüyor. Halk, kanalizasyon sorununu 2009 ve 2010 yıllarında da Çevre ve Orman Bakanlığı, Çanakkale Valiliği Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüğü, Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesi’ne bildirmiş. Çanakkale Valiliği’nden gelen teknik ekipler de, 2010’da Bozcaada Belediyesi’nin atık suları hiçbir arıtmaya tabi tutmadan denize verdiğini tutanakla da tespit etmiş. Valilikten belediye’ye uyarı gönderilerek, gerekli önlemlerin alınması istenmiş. Hatta gereken önlemlerin alınmaması durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağı bile ifade edilmiş. Ancak bütün bunlar fayda etmemiş. Kanalizasyon sorunu büyüyerek devam etmiş. Son olarak Bozcaadalılar, 25 Temmuz 2013 tarihinde, kötü koku yaratan, kaya ve kumda renk değişimine neden olan ve olumsuz etkileri gittikçe artan kanalizasyon faaliyetinin durması için bir dilekçe yazıp, yetkili mercilere iletti. Bu dilekçeye cevap 19 Eylül 2013 tarihinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden geldi.

Bu cevapta “Belediye Başkanlığınıza, Atıksu Arıtma Tesisi Kurmak ve işletmeye almak için 2872 Sayılı Çevre Kanunu İş Temin Planı kapsamında 2016 yılında kadar süre verilmiş olup; bu süre zarfında kanalizasyon hattına bağlanan atıksuların derin desarj yapılarak alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çevre kirliliğini yol açabilecek durumların ortadan kaldırılması amacıyla belediyeniz tarafından gerekli tedbirlerin alınarak şikayete mahal verilmemesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi arz / rica ederim” denilerek, Bozzcaada Belediyesi uyarılıyor. Bozcaada Belediyesi ise buna istinaden şu cevabı veriyor: “Bahse konu Poyraz Limanı’ndaki su, kanalizasyon atık su olmayıp yer altı kaynak sularının sızıntılarıdır. Söz konusu bölgeye herhangi bir yeraltı kaynak suları basılmamaktadır.”

Belediye inkar ediyor

Görünen o ki Bozcaada Belediyesi 2010 yılında Çanakkale Valiliği’nin yaptığı tespiti ve uyarıyı inkar ediyor. Üstelik, Bozcaada’nın suyla ilgili tek problemi bu da değil. Bozcaada Forum Kanalizasyon Çalışma Grubu 25 Temmuz 2013 günü, Bozcaada’da Kazanlar mevkiinde eski Salhane’ye 150 m mesafede üzeri betonlanmış bir PVC borudan denize su verildiğini tespit ettiii. Dakikada 3-5 litre akan sudan yola çıkarak hesaplama yapan grup, adadan denize akan yıllık su miktarını 1.577-2.628 m3 olarak hesaplamış. Şimdi sıkı durun; bu su atık su da değil. Kullanılmadan denize akan bu su Anadolu yakasından denizaltı borusu ile gelen ve depodan taşan temiz su.

Bozcaada Forumu ne temiz, ne de kirli suyuna sahip çıkan Bozcaada Belediyesi’nin bir an önce görevini yerine getirmesini istiyor ve yaşanan bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaklarını belirterek yetkililerle yapılan bütün yazışmaları kamuoyuyla paylaşıyor. Yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz.

Akgün İlhan

Son notlar:

i 6 Ağustos 2013, Deniz Haber, http://www.denizhaber.com/HABER/33344/1/conde-nest-traveler-bozcaada.html

ii Çanakkale Haber, http://www.canakkalememleket.com/?Syf=18&Hbr=562320&%2FConde-Nest-Traveler-dergisinin-okuyucular%C4%B1-belirli-kriterleri-g%C3%B6z-%C3%B6n%C3%BCne-alarak-Bozcaada%E2%80%99y%C4%B1-Avrupa%E2%80%99n%C4%B1n-en-iyi-adas%C4%B1-se%C3%A7ti.-GURURLANDIK.-Bozcaada-Forumu-adan%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1ktan