Susuz HES Danıştay’dan döndü

Susuz HES danistaydan donduKaynak: Mynet, 26 Ağustos 2014

Rize İdare Mahkemesi, Artvin’in Şavşat ilçesindeki Arpalı Deresi üzerinde kurulması planlanan Susuz HES için açılan ‘ÇED iptal davası’ için önce yürütmeyi durdurma kararı verdi.Daha sonra da süre aşımı nedeniyle davayı reddetti. Ancak köy halkı karara itiraz edince Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı ret kararı Danıştay tarafından bozuldu.
Artvin’in Şavşat ilçesinde Arpalı Deresi üzerine yapılan Susuz HES (Hidroelektrik santral) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011 yılında çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verilmişti. Susuz HES’in kurulması ile bölgedeki 28 köyün susuz kalacağını savunan 74 köylü Susuz
HES için verilen ÇED olumlu raporunun iptal edilmesi için Rize İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Radikal’in haberine göre, ÇED Raporu için ‘yürütmeyi durdurma’ kararını veren Rize İdare Mahkemesi, ‘dava konusu uyuşmazlığın özelliği, çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında ileride telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olmasına’ vurgu yaparak bölgede bilirkişi incelemesi istedi.

Ancak bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme, yapılan bilirkişi incelemesi ve hazırlanan bilirkişi raporuna karşın; ‘davanın süresi içerisinde açılmadığı’ gerekçesiyle süre aşımından dolayı davayı reddetti. Dava açma süresinde dava açtıklarını savunan köylüler de 2012 yılında Rize İdare Mahkemesi’nin Danıştay 14. Dairesi’ne itiraz etti.

KÖYLÜLER ÇED’DEN HABERSİZ
İtirazı değerlendiren Danıştay 14. Dairesi, iki yıl süren inceleme sonucunda, ‘yönetmelik hükümleri gereği tesisin yapıldığı köyde, köy halkını ve diğer ilgilileri konuyla ilgili bilgilendirmeye veya durumdan haberdar etmeye yönelik duyuru yapıldığına ilişkin tutanaklar dosyada bulunmadığı’ gerekçesiyle Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı ret kararını bozdu. Dosyanın Danıştay’da incelendiği iki yıllık süre zarfında HES inşaatının çevreye zarar verdiğini söyleyen davanın avukatı Halis Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti: “Firmanın aldığı ilk ÇED olumlu raporunda bir sürü eksilik vardı. Örneğin ÇED raporunda ‘bölgede üç endemik tür bulundu’ deniliyordu. Ancak firma ÇED oluşum raporu eksikliği giderince bölgede 15 endemik tespit edildi. Bu hazırlanan ÇED’in masa başı yapıldığını gösteriyor. Yaklaşık iki yıldır bu dosya Danıştay’da
inceleniyor. Eğer bu süre zarfında bir ağaç, bir kuş, bir taş bile HES inşaatından olumsuz etkilendiyse bunun sebebi geciken Danıştay kararıdır. Eğer idare mahkemesi zamanında isabetli bir karar verseydi doğa bu kadar zarar görmezdi. Danıştay’ın kararı bir çok benzer dava için emsal niteliğinde bir karar. Çünkü aynı nitelikte açılan bir sürü dava bulunuyor.”