Ilısu Barajı’nın inşaatı devam edebilir!

Ilısu-projesiBir kaç gün önce Devlet Su İşleri (DSİ), yaptığı açıklama ile dört ay önce durdurulan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi inşaatının kısa süre içinde tekrar başlayacağını ilan etti. Bu açıklama üzerine Hasankeyfi Yaşatma Girişimi Ilısu Barajı’nın yapımına devam etmenin hem bölgede yıkımlara hem de çatışma ortamına neden olacağını ifade eden bir açıklama yaptı.

2010 yılında inşaatına başlanan Ilısu Projesi, 2014 yılın Ağustos ayında bütün işçilerin istifa etmesi sonucu durdurulmuştu. İşçilerin istifası sonucu bütün faaliyetleri durdurulan Ilısu Projesi’nin resmi makamlarca % 80’nin bittiği söyleniyor. Yerinde yapılan incelemeler ve görüşmelerde ise; Baraj gövdesinin 15 metre kadar yüksekliğe ulaştığı, kısmen taşma oluğunun ve büyük oranda Hidroelektrik Elektrik Santralı (HES) yapıldığı belirtiliyor.

Hasankeyfi Yaşatma Girişimi, Yeni Ilısu Köyü’ndeki insanların Ilısu Barajı inşası ile ne tür zorluklar yaşadıklarını ve bu süre zarfında yaşanan değişikliklere ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Basın açıklamasında hazırlanan bu rapordan aktarılan veriler: “Kötü şartlarda yaşayan 45 hane halkının, yeni yerleşim yerine zorla taşınırken epey borçlandırıldıkları, baraj İnşaatında çalışan köylülerin, inşaat sonrası nasıl geçineceklerini bilmedikleri, DSİ’nin bu konuda köylülere hiç bir seçenek sunmadığı, köylülerin işlenecek topraklarının sular altında kaldığı ve yeni köyün bir okul ve çocuk parkının dışında sosyal altyapı açısından çok kısıtlı olduğu.” Bu nedenlerden dolayı da köylülerin Ilısu Projesi’ni ciddi şekilde eleştirdikleri ifade ediliyor.

DSİ geçtiğimiz kasım ayında yeniden işçi alımı için ilan verdi. ‘Güvenlik’ tedbirlerinin arttacağı, inşaat malzemelerinin zırhlı araçlar eşliğinde taşınacağı ve inşaat alanını özel güvenlik şirketleri yerine askerler tarafından korunacağı ifade edilmekte.

Hasankeyfi Yaşatma Girişimi, Ilısu Barajı’nın etkileyeceği bölgede bulunan tüm yerel yönetim birimlerinin 2006 yılından beri bu projeye itiraz ettiğini belirttiği basın açıklamasında “Buradan bir kez daha DSİ ve AKP hükümetine Ilısu Projesi’nden vazgeçmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Beklenen yıkımları önlemek için daha zamanımızın olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 80 bin insanın geçim kaynaklarını ellerinden alarak yoksulluğa itmeyin. Olağanüstü zengin doğası olan Dicle Vadisi ve Hasankeyf gibi dünyada yegane kültürel mirasını yok etmeyin. Yine Ilısu Projesini gerçekleştirerek 2003 yılın başından beri PKK ve Abdullah Öcalan ile barış amaçlı yürütülen görüşmeleri riske atmayın. Yıllardır su sıkıntısı artan Irak’ı, Dicle suyunun önemli bir kısmını sulamak için geri tutarak daha zor durumda bırakmayın. Barajlar gibi büyük su yapılarının var olan çelişki ve çatışmaları körükleyebileceğini son aylarda Irak’taki savaşta yaşadık“ diyerek bu projenin sürdürülme ısrarından vazgeçilmesini talep ediyor.