Teksas’ta Kömürlü Santralleri Azaltmak Suyu da Tasarruf Ettirirecek

Powerlines-Texas_jpg_312x1000_q100CNA’in yayınladığı “Teksas’ta Temiz Elektrik Enerjisi Üretimi Planı ve Su Kullanımı Araştırması“nda, kuraklığa sürüklenen Teksas’ın enerji üretiminde kömür kaynaklı teknolojileri %21 azaltması durumunda , 1 milyar tona yakın suyu tasarruf edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, buldukları sonucu şaşırtıcı olarak niteliyor. Genelde insanların karbon emisyonlarını azaltmak ile su tasarrufu arasında bir bağlantı kurmadığını, fakat Teksas’ta bu bağlantıyı gördüklerini belirtiyorlar.

 

İklim Değişikliği hedefleri su tasarrufuna yarayacak

Teksas’ın emisyon azaltım yükümlülüklerini 2016’ya kadar yerine getirmek zorunda. EPA, Teksas eyaletinin kömürlü santralleri daha verimli çalışır hale getirmek; daha temiz yakma gazları kullanmak, yenilenebilir enerjilerin enerji üretimindeki payını arttırmak ve enerji verimliliğini desteklemek gibi bir dizi uygulamanın kombinasyonu ile  karbon azaltım hedefini yakalayacağını öngörüyor.

Birleşik Devletler tasarısı, Teksas’ı enerji santrallerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmakla yükümlü tutuyor. Eyalet için ön görülen, önümüzdeki 18 yıl içerisinde emisyonları %43 düşürme zorunluluğu tüm eyaletler arasındaki en yüksek oran. Eyaletin Cumhuriyetçi yönetimi, bu tasarıyı yerden yere vurmasının yanı sıra dava da etti.

Teksas, Elektrik Güvenilirliği Konseyi; tasarının enerji güvenilirliğini tehdit ettiğini ve enerji üretim maliyetlerini 2020’de %20 arttırmış olacağını söylüyor. CNA’in araştırması ise Teksas Elektrik Güvenilirliği Konseyi’ninkinden çok daha iç açıcı bir tablo çiziyor. Su arsızı kömür santrallerinden vazgeçmenin ve enerji verimliliğini sağlamanın Teksas’ta su sorununu hafifleteceğini ortaya koyuyor.

Birleşik Devletler tasarısı uygulandığı durumda, 2029’da elektrik üretiminde megavat başına ücreti %5 arttımakla birlikte, toplam sistem giderlerini %2 azaltacak. Teksas, şimdiye kadar doğalgaz ve rüzgara yaptığı büyük yatırımlarla 2029 hedefinin %70’ini zaten yerine getirdi. Enerji verimliliği de geriye kalan yolu kat etmesini sağlayacak. Böylelikle eyalet emisyon azaltım hedeflerine ulaşarak iklim değişikliğini yavaşlatmanın yanı sıra su sorununu da çözme yolunda adım atmış olacak.

 

Enerji – Su ilişkisi araştırması

CNA daha önce de enerji üretim yöntemleri ile su tüketimi arasındaki ilişkileri incelemek üzere bir araştırma yapmış ve kömürün en su arsızı teknolojilerden biri olduğunu ortaya koymuştu.

 

Kaynak: Texas Tribune