“Ergene Derin Deniz Deşarjı ve Marmara Denizi Ortak İnceleme Raporu” yayınlandı

ergene-nehri-kapakTürkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan “Ergene Derin Deniz Deşarjı ve Marmara Denizi Ortak İnceleme Raporu” çarpıcı bulgular içeriyor.  Bölgede önemli kirlilik kaynakları arasında başı çeken Ergene nehrindeki kirliliğinin yarattığı etkileri inceleyen çalışma, Ergene havzasında yoğun sanayi faaliyetlerinden kaynaklı bir kirliliğin tartışmasız olarak mevcut olduğuna ve önümüzdeki yıllarda artan debi ile ciddi boyutta kirlilik yükünün yaşanacağına dikkat çekiyor.

application-pdf Ergene Derin Deniz Deşarjı ve Marmara Denizi Ortak İnceleme Raporu (PDF, 3,3 MB)

Ergene Nehri, Trakya Bölgesi’nde çiftçilerin yaklaşık olarak 300.000 dekarlık 1., 2. ve 3. sınıf tarım alanlarının beslendiği en önemli akarsu. Ergene Nehri, uluslararası su niteliğinde olan Meriç Nehri’nin en önemli kolu durumunda. Nehir ve kolları devamlı su tutmakta ise de havzaları dar ve taşıdığı su miktarları az. Havzanın su taşıma potansiyelinden fazla sanayiye izin verilmesi nedeniyle özellikle yeraltı su kullanımının arttığı yaz aylarında nehirdeki kirlilik çok üst seviyelere çıkıyor.