Fransız Mahkemesi’nden önemli karar: Şirketler suyu kesemeyecek

fransız mahkemeFransa’da mahkemenin verdiği bir karara göre, su faturaları aboneler tarafından ödenmemiş olsa bile hiçbir su sağlayıcısı konutlarda su kesintisi yapamayacak.

29 Mayıs Cuma günü Fransa’nın Anayasa Konseyi SAUR’un (Fransa’nın üçüncü en büyük çokuluslu şirketi) taleplerini reddetti. SAUR 15 Nisan 2013’te çıkartılan bir yasanın “sözleşmelerde bulunma ve ticaret yapma özgürlüğünü” ihlal ettiğini iddia etti. Kanuna göre, hiçbir su sağlayıcı faturalar ödenmemiş olsa bile konutların suyunu kesemez. Bu kararın nihai hali olup temyizi içermemektedir.

Dava 218 Euro borcu olan SAUR abonesi bir vatandaş tarafından açıldı. Bu vatandaşın suyu 20 aydır SAUR tarafından kesilmiş bulunmaktaydı. SAUR’un avukatı, şirketin vergileri daha düşük tutması ve daha yüksek kalitede hizmet sunabilmesi için kesintilerin gerekli olduğunu iddia etmişti. SAUR ayrıca suyun Fransa’da bir hak olmaması nedeniyle su sağlayıcısı ve kullanıcı arasındaki ilişkilerin özel hukukun alanına girdiğini ve sözleşme ilişkisinin bağlayıcı olduğunu da iddia etmişti. Su kesintilerine getirilen yasak, hizmet sağlayıcı ve kullanıcı arasındaki güç dengesini ciddi anlamda değiştirecek. Güç dengesindeki bu değişim kullanıcılar lehine olacak.

Kanun ilan edildiğinden bu yana, insanlara su faturalarını ödettirmek için su kesintileri yapan üç büyük su şirketin, Suez, Veolia ve SAUR, bu uygulamalarına son vermek için bu üç şirket hakkında da dava açıldı.

Uluslararası Kamu Hizmetleri Kurumu’nun genel sekreteri Rosa Pavanelli şöyle konuştu: “Bu özel su sağlayıcılarının kamu hizmeti sorumluluklarını netleştiren çok temel bir karardır. SAUR’un avukatı Fransa’da suyun bir hak olmadığını üç kere tekrar ederken çok açıktı. Hepimizin de bildiği üzere, şirket çıkarları tamamıyla kârın maksimizasyonunu hedefliyor. Kurumumuz bu kararı tüm birimleriyle ve dünyanın dört bir tarafındaki sivil toplum örgütleriyle paylaşacak ve onlara şu mesajı iletecek: büyük şirketleri sorumlu tutmalıyız, özellikle de bu şirketler temel kamu hizmetlerini sağlamaya çalışıyorlarsa.”

Kaynak: Public Services International