BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edildi

Kaynak: beyazgazete, 25 Eylül 2015

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” tüm ülkelerin onayı ile resmi olarak kabul edildi.

BM’de düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi açılış konuşmaları ile başladı. Zirve’nin başında, daha önce tüm ülkelerin üzerinde uzlaşmaya vardığı 2030 kalkınma hedefleri resmi olarak da kabul edildi.

Kabul edilen hedefler kapsamında, 2030’a kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel konu bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 2030 kalkınma hedeflerinin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Yeni kalkınma hedefleri liderler tarafından tüm insanlara verilmiş bir söz” dedi.

Kimsenin arkada bırakılmamasını hedeflediklerini belirten Ban, “Bu hedefler insanlar ve gezegenimiz için yapılacaklar listesi ve başarı için bir çerçeve. 2030 gündemi bizi ülke sınırlarının ve kısa dönemli çıkarların ötesine bakmaya ve dayanışmaya zorluyor” diye konuştu.

– BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

1- Aşırı yoksulluğun tüm dünyada sona erdirilmesi (Günlük 1,25 doların altı gelir)

2- Açlığın yok edilmesi ve tüm insanların bütün yıl boyunca yeterli besine ulaşabilmeleri

3- Küresel olarak bebek ölüm oranının 100 binde 70’in altına indirilmesi

4- Tüm kız ve erkek çocuklarının hür, eşit ve kaliteli temel eğitim almalarının sağlanması

5- Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin sona erdirilmesi

6- Herkese güvenli ve ulaşılabilir içme suyu, kanalizasyon ve hijyen imkanlarının ulaştırılması

7- Tüm dünyada güvenilir ve ulaşılabilir enerji imkanlarının sağlanması

8- En az gelişmiş ülkelerde yıllık en az yüzde 7 ekonomik büyüme

9- Kaliteli, dayanıklı, sürdürülebilir altyapının kurulması ve herkesin bu imkanlara ulaşabilmesi

10- En az gelir elde eden yüzde 40’lık kesimin, ülke ortalamasının üzerinde ekonomik büyümeye ulaşması

11- Herkesin yeterli, güvenli ve maliyetini karşılayabileceği konut, ulaşım ve toplu taşımaya erişebilmesi

12- Doğal kaynakların etkili kullanılarak üretim-tüketimin sürdürülebilir hale getirilmesi. Gıda israfının yarıya indirilmesi

13- İklim değişikliği ve sonuçları ile mücadele konusunda acil eyleme geçilmesi

14- Okyanus, deniz ve su kaynaklarının korunması

15- Ormanlar, toprak ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi

16- Huzurlu ve katılımcı toplumlar için adaletin sağlanması ve her seviyede kurumların verimli ve hesap verebilir hale getirilmesi

17- Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği ve az gelişmiş ülkelere kaynak sağlanması.