Munzur Su’da işçiler kazandı

Kaynak: İMCTV, 16 Ocak 2016

munzur-suDevrimci İşçi Sendikası’na (DİSK) bağlı Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası (Gıda-İş Sendikası), Munzur Su A.Ş’de Temmuz 2015’te başlayan ve 80 gün süren grev kazanımla sonuçlandı.

Gıda-İş ve Munzur Su AŞ arasında 2015’in temmuz ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, dört talep üzerinde (yakacak, gıda yardımı, 1 Mayıs ikramiyesi ve ücret zamları) anlaşmaya varılmaması üzerine Munzur Su işçileri, 28 Ekim’de greve çıktı.

İşçilerin greve çıkmasıyla birlikte Munzur Su AŞ Yönetim Kurulu, tüm işçilerin iş akitlerini fesih yoluna gitti ve Gıda-İş hakkında dava açtı. Gıda-İş de iş akitleri feshedilen işçiler için işe iade davası açtı.

Yaşanan grev süresince Dersim’de bulunan birçok kurum sürecin anlaşmayla bitmesi konusunda çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak yapılan girişimler sonuçsuz kaldı ve grev 80 gün boyunca devam etti.

Son süreçte ise Gıda-İş ve işçiler, dört talebin kabul görmesi halinde sorunun çözüleceği konusunda açıklama yaptı.

Üç talep kabul edildi

Gelinen noktada Munzur Su AŞ yönetim kurulu ve heyetinin yapmış olduğu açıklama ile birlikte sendikanın ve işçilerin talepleri olan 3 madde kabul edildi.

Kabul edilen talepler şöyle:

* İşten çıkarılan tüm işçiler hak kaybı olmadan yeniden işe dönecek.

* Gıda-İş Sendikası ve Munzur Su AŞ yönetiminin birbirine açmış olduğu davalar geri çekilecek.

* Gıda-İş Sendikası ve Munzur Su AŞ yönetimi arasında daha önce mutabakata varılan maddelerin ve yönetimin sonradan kabul ettiği talepler, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş başı yapıldıktan sonra uygulanacak.

İş başı yapıldı

Sendikanın ve işçilerin önerdiği dördüncü madde ise, (sözleşmenin 1. maddesinin kabulü) daha önce sorunun çözümü için arabulucu olarak girişimlerde bulunan, il, ilçe belediye başkanları, baro, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri, diğer kurumlardan oluşacak geniş bir çözüm komisyonu ile sendika ve Munzur Su AŞ yönetimiyle birlikte bir araya gelerek görüşülecek.

Gıda-İş Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Fabrikaya giden heyet yaptığı açıklamayla bu önerinin kurulacak daha geniş komisyonla çözüme kavuşacağı konusunda beyanda bulunması ile birlikte, üyelerimiz iş başı yapmayı kabul etmiş ve Munzur Su AŞ işyerinde 16 Ocak 2016 tarihi itibarıyla üretime başlanması kararlaştırılmıştır. Kurulacak geniş komisyon 15 gün içinde sürecin tamamlanması için gerekli çalışmayı yaparak sonuçlandıracaktır. 80 gün boyunca birliklerini bozmayan üyelerimiz, bundan sonra da birliklerini koruyarak sınıf mücadelesini sürdüreceklerdir, görev ve sorumluluklarını en ileriden yerine getireceklerdir” denildi.