Aydın Tabip Odası” Aydın’da ölümlerin temel nedeni çevre ve su kirliliği”

Aydın Tabip Odasından çevre ve su kirliliği açıklamasıKaynak: Milliyet, 30 Mart 2016

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Aydın TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yayınlanan ölüm istatistikleri üzerine yaptığı değerlendirme toplantısında, “Aydın’da kanser, hastalık ve memnuniyetsizlik oran artışları devam etmektedir. 2015 yılında Aydın’da meydana gelen ölümlerin yüzde 34.40’ı kalp ve damar, yüzde 18.77’i kanser, yüzde 11.47’si inme hastalıklarına bağlı meydana gelmiştir. Aydın’da ise en önemli çevre kirliliği “su” yani Menderes kirliliğidir. Son 30 yıldır sayıları giderek artan Jeotermal santraller, bunların suya ve topraklara saldıkları akışkanlar ile havaya saldıkları gazlar Aydın’da çevre kirliliğinin artmasında ciddi paya sahip hale gelmiştir” dedi.

Düzenlediği toplantıda TÜİK tarafından 24 Mart 2016 tarihinde yayınlanan Türkiye’nin 2014 ve 2015 ölüm istatistiklerini ele alan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, “Bu yayına göre 2015 yılında Türkiye’de ölüme sebep olan ilk dört hastalık; Yüzde 40,3 ile ilk sırayı dolaşım sistemi hastalıkları (kalp ve damar hastalıkları + inme hastalığı) ikinci sırayı yüzde 20 ile kanserler, üçüncü sırayı yüzde 11,1 ile solunum sistemi hastalıkları, dördüncü sırayı da yüzde 5 ile beslenme ve metabolizma ile ilgili hastalıklar almaktadır” dedi.

Açıklamasında Türkiye ve Aydın’da ölüm sayıları ve ölüme sebep olan ilk dört hastalığın 2014 ve 2015 yıllarındaki değişiklik oranlarını değerlendiren Aydın Tabip Odası başkanı Metin Aydın, “Aydın’da Türkiye ortalama değerine göre meydana gelen “Toplam Ölümler”: 2014 yılında %30, 2015 yılında %40 daha fazla meydana gelmiştir. 2014 yılında Türkiye’de 202- Aydın’da 156, 2015 yılında Türkiye’de 201-Aydın’da 144 yaşayan kişiden birisi ölmüştür. Aydın’da Türkiye ortalama değerine göre “Dolaşım sistemi hastalıklarına” bağlı meydana gelen ölümler: 2014 yılında %45, 2015 yılında %59 daha fazla meydana gelmiştir. 2014 yılında Türkiye’de 506-Aydın’da 348, 2015 yılında Türkiye’de 498-Aydın’da 314 yaşayan kişiden birisi ölmüştür. Aydın’da Türkiye ortalama değerine göre “Kanser hastalığına” bağlı meydana gelen ölümler: 2014 yılında %28, 2015 yılında %30 daha fazla meydana gelmiştir. 2014 yılında Türkiye’de 995- Aydın’da 778, 2015 yılında Türkiye’de 1001- Aydın’da 768 yaşayan kişiden birisi ölmüştür. Aydın’da Türkiye ortalama değerine göre “Solunum sistemi hastalıklarına” bağlı meydana gelen ölümler: 2014 yılında %45, 2015 yılında %42 daha fazla meydana gelmiştir. 2014 yılında Türkiye’de 1912-Aydın’da 1316, 2015 yılında Türkiye’de 1807-Aydın’da 1272 yaşayan kişiden birisi ölmüştür” dedi.

“AYDIN’DA ÖLÜM ORANI YÜZDE 9 FAZLA”
TÜİK verilerine göre 2010-2013 yılları arasında Türkiye’de toplam ölümlerin %21, Aydın’da ise %30 olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, “Nüfusa göre Aydın’da Türkiye ortalamasına göre toplam ölüm ve ölüme en fazla sebep olan ilk dört hastalığın daha fazla görülmesi, yıllar içinde de sürekli şekilde artış trendinde olmasının sebebi Aydın’da verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısının yetersiz olması, hastalıklara sebep olan çevresel faktörlerin çok daha fazla olması, güvenli ve yeterli gıdaya ulaşmada yetersizlik olması, halkın ekonomik ve sosyal yaşantısının Türkiye ortalamasından daha kötü olması, Aydın’ın Türkiye’nin GSYİH’dan kendine düşen payı alamaması etkilidir. DSÖ’ne bildirilen tüm hastalıkların % 80 ve kanserlerin % 90 sebebinin çevre kirliliğidir” dedi.

“AYDIN’DAKİ SIKINTININ TEMELİ MENDERES NEHRİNİN KİRİLİLİĞİ”.
Gerek hastalıkların gerekse ölümlerin temel nedeninin çevre ve su kirliliğinden kaynaklandığını Aydın’da bunun temel nedenini Büyük Menderes Nehri’nin kirliliğine bağladıklarını ifade eden Dr. Metin Aydın, “Son 30 yıldır sayıları giderek artan jeotermal santraller, bunların suya ve topraklara saldıkları akışkanlar ile havaya saldıkları gazlar Aydın’da çevre kirliliğinin artmasında ciddi paya sahip hale gelmiştir. Tüm bu çevresel faktörler ve bilinçsiz şekilde kullanılan tarım ilaçları Aydın’da güvenli gıda üretimi ve tüketimini engellemekte, insan sağlığını etkilemektedir. Aydın’ın sorunlarını çözmekle yükümlü yerel ve genel yöneticilerin bu konulara duyarsız kalması Aydın’ın kötü kaderi haline gelmiştir” ifadelerini kullanarak ilgililerin acilen çevre ve su kirliliği konusunda gerekli tedbiri almasını istedi.