Dosyalar

Su Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler – Dördüncü Bölüm

Su Hakkı Kampanyası, bu çalışmayla 2012 yılında gündeme gelen “Su Kanunu Tasarısı” hukuksal metnin eleştirisini, tüm insan ve canlıların suya erişim hakkının ve su varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekliliğinden yola çıkarak yapıyor. Mevcut haliyle bu tasarı gezegendeki yaşamın güvencesi olan su varlıklarını, yaşam hakkının temel bileşeni olan su hakkını ve suyun yönetiminin olmazsa olmazı demokratik katılımcılığı tehdit ediyor. Bu tehdidi bertaraf etmek sadece eleştirmekle sınırlı kalamayacağı için, hukuk uzmanları ile birlikte uzun erimli bir çalışmanın sonucunda hazırladığımız Alternatif Su Kanunu tasarısını sizlerle paylaşıyoruz.

Su Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler – Beşinci Bölüm

Su Hakkı Kampanyası, bu çalışmayla 2012 yılında gündeme gelen “Su Kanunu Tasarısı” hukuksal metnin eleştirisini, tüm insan ve canlıların suya erişim hakkının ve su varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekliliğinden yola çıkarak yapıyor. Mevcut haliyle bu tasarı gezegendeki yaşamın güvencesi olan su varlıklarını, yaşam hakkının temel bileşeni olan su hakkını ve suyun yönetiminin olmazsa olmazı demokratik katılımcılığı tehdit ediyor. Bu tehdidi bertaraf etmek sadece eleştirmekle sınırlı kalamayacağı için, hukuk uzmanları ile birlikte uzun erimli bir çalışmanın sonucunda hazırladığımız Alternatif Su Kanunu tasarısını sizlerle paylaşıyoruz.

Su Hakkı Kampanyası’nın önerdiği “Alternatif Su Kanunu Tasarısı”

Su Hakkı Kampanyası, bu çalışmayla 2012 yılında gündeme gelen “Su Kanunu Tasarısı” hukuksal metnin eleştirisini, tüm insan ve canlıların suya erişim hakkının ve su varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekliliğinden yola çıkarak yapıyor. Mevcut haliyle bu tasarı gezegendeki yaşamın güvencesi olan su varlıklarını, yaşam hakkının temel bileşeni olan su hakkını ve suyun yönetiminin olmazsa olmazı demokratik katılımcılığı tehdit ediyor. Bu tehdidi bertaraf etmek sadece eleştirmekle sınırlı kalamayacağı için, hukuk uzmanları ile birlikte uzun erimli bir çalışmanın sonucunda hazırladığımız Alternatif Su Kanunu tasarısını sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’nin Baraj ve HES Politikaları Bağlamında Güvenlik Barajları

Türkiye Cumhuriyeti devletinin beş yıldan bu yana 'güvenlik' amacıyla Irak sınırında barajlar inşa etmesi ve bu projeleri son aylarda tekrar hızlandırmasıyla barajların güvenlik ve siyasi boyutu daha da tartışılır hale gelmektedir.

Nestle: Dünya çapında Sıvı Altın arayışı

Gıda ve içecek üreten çok uluslu Nestle şirketi, Pure Life ve Poland Springs markalarıyla su kaynaklarını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sömürerek, kârını kararlı bir şekilde arttırmaya çalışırken yereldeki pek çok insanı olumsuz yönde etkiliyor.

Gerçek Su Güvenliğinin Anahtarı: Küresel Nehirler Antlaşması

Dünyanın büyük çoğunluğu, birden fazla ülke üzerinde akan nehirlerden elde edilen su kaynaklarına bağımlı. Ancak buna rağmen, günümüzde nehirlerinin paylaşımı ile ilgili geniş tabanlı bir uluslararası anlaşma bulunmuyor. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir, çünkü iki küresel nehir antlaşması yürürlüğe girmek üzere.

Türkiye’de İklim Finansmanı

Bern Bildirgesi tarafından hazırlanan bu çalışma, Dünya Bankası Türkiye Temiz Teknoloji Fonu'nu (CTF) değerlendiriyor. Bu fon, Türkiye'de enerji verimliliği artırmak ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemek amacıyla verilen kredi programını içermektedir. Bern Bildirgesi'nin araştırması, CTF Türkiye'nin enerji verimliliği sektöründeki ve küçük hidrolik enerji projeleriyle ilgili hedeflerine ulaştığını, ancak başka yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırımı artırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını ortaya koyuyor.

Büyük barajların ötesinde: Suda tabandan gelen çözümlere dönmek

Fred Pearce - Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda uzman, mega barajların ve hükümet tarafından yönetilen devasa su şebekesi projelerinin dünyanın su ihtiyacını karşılamanın anahtarı olmadığını söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler için çözüm, ucuz su pompaları ve el altında hazır bulunan diğer ekipmanlar gibi küçük boyutlu önlemler olabilir.

Türkiye’de Özelleştirilmiş Hidroelektrik: Bir Su Gaspı Vakası?

Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen neo-liberal reformlar nehirlerin kullanım hakkını, sadece elektrik üretimi için özel sektöre 49 yıllığına kiralamasına kapı açtı. Bu çalışma, nehirler üzerindeki kontrolün, verimli kullanım, suya erişim ve su haklarını teknik ve hukuksal olarak yeniden tanımlama yoluyla yeniden ölçeklendirilmesine ve tahsis edilmesine, kırsal toplulukları marjinalize eden, ve doğaya ilişkin alternatif bir çerçevelendirmeyi zayıf kılan söylemsel pratiklere odaklanmaktadır.

Nehirler kuruyunca mühendisler beton döker*

Baraj ve HES projelerinin neden yapılması gerektiğine ilişkin ileri sürülen çeşitli argümanlar mevcut. Su Hakkı Kampanyası olarak bu argümanların içeriğini tartışan, başka alternatiflerin olduğunu, bu alternatiflerin uygulama örnekleriyle birlikte anlatan, bu projelere itiraz edenlerin nedenlerini irdeleyen yazıların yer aldığı bir "Barajlar ve HES'ler" dosyası yayınlamaya başlıyoruz.