Ordulular Hes güvencesi istiyor

Kaynak: Haberciniz, 13 Temmuz 2012

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yılların en çok tartışılan konuları arasında yer alan HES’lerle ilgili güvence isteniyor. Ordulular, HES şirketlerinin ırmak suyundan hayvan sulama veya içme suyu olarak yararlanmak isteyen vatandaşlara engel olup olmayacakları konusunda güvence istedi.
Hafta sonu tamamlanan ve doğrudan demokrasinin en güzel örneklerinden birisi olarak gösterilen 22. Mesudiye İlçe Kurultayı Divanı’na aralarında CHP İstanbul milletvekili Oktay Ekşi’nin de imzasının bulunduğu bir önerge verildi. Henüz yazılı hale getirilmeyen ‘Kurultay Bildirgesi’ne eklenmesi ve Eylül ayında yapılması düşünülen ‘Kurultay Değerlendirme Toplantısı’nda tartışmaya açılarak ülke gündemine taşınması beklenen önergede, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yılların en büyük sorunu haline gelen HES konusunda güvence verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Henüz inşaat aşamasında olan HES’leri işletecek olan firmaların orta ve uzun vadede enerji üretilen ırmak suyundan yararlanmak isteyen vatandaşlara engel olup olmayacağı konusunun açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilen önergede, küçük akarsuların 49 yıllığına HES şirketlerine verilmesine ülke yararı açısından olumlu bakılmadığı da vurgulandı.

“49 YIL GARANTİ İSTİYORUZ”

Önergede şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizde halen hidroelektrik santral yoluyla kapasitemizin sadece yüzde 35’inin kullanılmakta olduğu, yüzde 65’inin hiç kullanılmadığı gerçeği karşısında, küçük akarsuların 49 yıl süreyle şirketlere verilmesini ülke yararlarıyla açıklayamadığımızı, bu politikanın temelinde, uzun vadeli fakat ülkemiz çıkarlarına ters düşen amaçlar bulunmasından kaygı duyduğumuzu, Mesudiye’nin akarsuları üzerinde halen dört adet HES yapılmasının, Mesudiye halkının uzun vadeli çıkarlarına aykırı olacağını gördüğümüzü, Sadece Ordu il sınırları içerisinde 78 adet HES’in yapılacağı ve bunlardan 23’ünün Melet ırmağı havzasında kurulacağı dikkate alındığında, konunun istisnasız tüm Mesudiyelileri ilgilendiren bir sorun olduğunu düşündüğümüzü, bütün bunlardan önemli olarak, akarsularımızı HES yapımcılarına teslim eden devlet yetkililerinin, yarın öbür gün ‘bu suyu kullanma hakkını 49 yıl süreyle devletten biz aldık. Artık parasını ödemeden bu suyu kullanıp bağınızı, bahçenizi, tarlanızı, bostanınızı sulayamaz, içme suyu olarak bile yararlanamazsınız’ diyecek şirketlere verecekleri yanıtı ve garantiyi beklediğimizi Türk kamuoyuna duyuruyoruz”

Kaynak: IHA