Ödük Vadisi’ni umutlandıran karar

Kaynak: Radikal, Serkan Ocak, 31 Ekim 2012,
Ödük Vadisi’nde HES mücadelesi veren köylülere, Danıştay’dan sevindirici haber. Danıştay, Bayraktar ve Büyükbahçe HES projeleriyle ilgili mahkeme kararını bozdu.

Erzurum Tortum Ödük Vadisi’nde HES mücadelesi veren köylülere Danıştay’dan iyi haber geldi. Bölgede yapılması planlanan iki HES projesi için dava açan köylülerin davaları, yerel mahkemelerce reddedilmişti. Danıştay Ondördüncü Dairesi, köylüler lehine kararı bozdu.

Tortum’daki HES mücadelesi, Türkiye ’de simge haline gelmişti. 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya’ya köylülerle konuşamama cezası verilmesi, jandarmanın köylü kadınları yerlerde sürüklemesi, köylülerin iş makinelerinin önünü kesmesi sonuç getirmemişti. Açılan davalar da köylüler aleyhine sonuçlanmış, HES projeleri planlandığı gibi devam etmişti.

Tortumluları yeniden umutlandıran haber Danıştay’dan geldi. Ödük Vadisi’nde 3 ayrı bölgede HES yapılması planlanıyor. Dikmen Köyü, Katıklı Çayı üzerinde yapılması planlanan Büyükbahçe Regülatörü ve HES projesine köylüler ve Dikmen Köyü tüzel kişiliği adına dava açıldı ve Erzurum Valiliği tarafından verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararının iptal edilmesini istendi.

Ancak Erzurum 2. İdare Mahkemesi, bu isteği reddetti. Davacılar bu kez kararı temyize götürdü. Danıştay Ondördüncü Dairesi, oybirliği ile idare mahkemesinin kararını bozdu. Kararda, yerel mahkemenin yaptırdığı bilirkişi raporuna değinildi. HES projesinden bölgedeki 50 yıllık ceviz ağaçlarının zarar göreceği, binlerce meyve ağacının kesileceği, dereye bırakılacak suyun canlı yaşamına yeterli olmayacağı, tarım alanlarının ve hayvancılığın etkileneceği belirtildi.

Danıştay, bölgede farklı uzmanlık alanlarından oluşan bilirkişilerce yeniden incelemesi yapılması ve yeni bir karar verilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu.

BAYRAKTAR HES KARARI DA BOZULDU

Danıştay, Tortum’da 46 köylü, Serdarlı Belediyesi, Dikmen Köyü ve Uzunkavak Köyü Muhtarlığı adına Uzunkavak Deresi üzerinde yapılması planlanan Bayraktar HES projesi için de, Erzurum 2. İdare Mahkamesi’nin verdiği ‘ret’ kararını bozdu. Danıştay, davacıların Erzurum Valiliği tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını iptal edilmesini istemiş, yerel mahkeme istemi reddetmişti. Danıştay, daha önce yapılan bilirkişi incelemesinin, farklı bir üniversitenin uzmanlarınca oluşan ve içinde çevre mühendisinin bulunduğu bir heyetle yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını ve yeniden bir karar verilmesini istedi.