“Temiz ve Kaliteli Su Ücretsiz Olmalı”

Bianet: 31 Ekim 2012
Herkes için temiz su ve suya erişim hakkı talep eden Su Hakkı Kampanyası somut taleplerle şekillendi. Kampanyanın imzacıları suya erişim hakkını kısıtlayan yasal düzenlemelerin kaldırılmasını istiyor.
Su politikalarında köklü bir değişimi ve bu alanda adaletli bir yapıyla herkesin temel ihtiyaçlarına yetecek miktar ve kalitede suya erişimini sağlamayı amaçlayan Su Hakkı Kampanyası için imzalar toplanmaya başlandı.

Su hakkının anayasal güvenceye alınmasını hedefleyen kampanya suyun korunması ve gelecek kuşaklarla birlikte tüm canlıların sudan faydalanmasının ancak suya erişimin temel haklar arasında sayılması ile mümkün olacağı savı üzerine kurulu.

Basit, hepimizin bildiği ama dönüp bakmadığımız bir gerçeği merkezine alıyor kampanya: Her bireyin ve canlının yeterli miktar ve kalitede suya erişim hakkı vardır.

Kampanya bu hakkın sağlanmasının devletin en temel görevlerinden biri olması gerektiğinden kalkarak su hakkının anayasada belirtilen temel haklar arasında yer almasının önemine vurgu yapıyor.

Su hizmetlerinin kamu hizmeti olarak kabul edilmesi; herkesin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilecek miktarda ve kalitede suya ücretsiz ulaşımının sağlanması, erişim hakkını kısıtlayan bütün yasal düzenlemeler ve uygulamaların kaldırılmasının gerekliliğini anlatıyor.
Musluktan su içme özlemi

Suyla ilgili alınan kararların toplumun tüm kesimleri tarafından katılımcılık ilkesiyle ve doğayı koruyan bir anlayışla gerçekleştirilmesinin değerine dikkat çekilen kampanyada, bugüne kadar merkezi idare ve uluslararası finans kuruluşlarının belirlediği, doğayı ve su varlıklarını bir ticari ürün olarak gören politikaların ve uygulamaların sonuçları da eleştiriliyor.

Bu yanlış politikalar sonucunda temiz su kaynaklarının tükendiği ve kirlendiği, insanların su hizmetlerinin müşterisi haline getirildiği, kaliteli ve yeterli suya erişimin yalnızca parası olanlar için mümkün hale geldiği belirtiliyor.

Kampanyanın somut talepleri şöyle:

* Su hakkı anayasal güvence altına alınsın.

* Temel ihtiyaçlara yetecek miktar ve kalitede su ücretsiz olarak verilsin. Temiz, güvenilir ve içilebilir nitelikte su, şebeke sularından sağlansın.

* Su tarifesinin belirlenmesinde kârı esas alan “4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu”, “2560 sayılı İSKİ Kanunu”nun 23. maddesindeki  düzenleme ve benzeri kanunlar yürürlükten kaldırılsın.

* Suyla ilgili kararlar, toplumun tüm kesimleri tarafından katılımcılık ilkesi ile alınsın.

Kampanyanın imzacıları arasında Ahmet İnsel, Baskın Oran, Cengiz Aktar, Emine Ayna, Ercan Karakaş, Eren Keskin, Filiz Kerestecioğlu, Gürsel Tekin, Hasip Kaplan, Hayko Bağdat, Jülide Kural, Lale Mansur, Mehmet Bekaroğlu, Murathan Mungan, Müjde Ar, Ömer Madra, Pınar Öğünç, Semra Somersan, Şanar Yurdatapan, Zeynep Tanbay gibi isimler de var. (YY)

Kampanyanın imzacılarının listesine ulaşmak için imza.suhakki.org adresine tıklayınız.