Su Hakkı için imza kampanyası

Atlas: 30 Ekim 2012
Suyun özelleştirilmesine, ticarileştirilmesine ve metalaştırılmasına karşı başlatılan Su Hakkı İmza Kampanyası’nda su hakkının anayasal güvenceye alınması talep ediliyor.İmza kampanyasında belirlenen başlıca talepler şunlar:
* Su hakkı anayasal güvence altına alınsın.
* Temel ihtiyaçlara yetecek miktar ve kalitede su ücretsiz olarak verilsin.  Temiz, güvenilir ve içilebilir nitelikte su, şebeke sularından sağlansın.
* Su tarifesinin belirlenmesinde kârı esas alan “4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu”, “2560 sayılı İSKİ Kanunu”nun 23. maddesindeki  düzenleme ve benzeri kanunlar yürürlükten kaldırılsın.
* Suyla ilgili kararlar, toplumun tüm kesimleri tarafından katılımcılık ilkesi ile alınmalıdır. Bu kararlar doğanın, tüm canlıların ve gelecek kuşakların su hakkını koruyacak nitelikte bütünlükçü olmalıdır.

İmza kampanyasına katılmak için: http://www.suhakki.org/imza